PODSUMOWANIE TYGODNIA
2018-01-12 14:32:35

Kończący się tydzień handlowy nie był obfity w wydarzenia macro. W poniedziałek nie było żadnych istotnych danych i na rynku nie wiele się działo.

Wtorek na rynku walutowym charakteryzował się odczytem z rynku pracy w Strefie Euro. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami i nie doprowadził do większej zmienności.

Środowa sesja charakteryzowała się danymi na temat produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii. Mimo lepszego odczytu można było zaobserwować kontynuacje korekty na funcie brytyjskim.  

Głównym wątkiem czwartku był protokół z posiedzenia ECB. W trakcie sesji mocno zyskała europejska waluta, gdyż ECB zakomunikował o możliwości wcześniejszego zacieśniania polityki monetarnej.  

W piątek najważniejszymi wydarzeniami były dane inflacyjne oraz na temat sprzedaży detalicznej.  

Największa zmienność na instrumentach z podziałem na klasy aktywów w tygodniu 08.01-12.01:

Waluty

Instrument

Zmiana %

CADJPY

-2,31

USDJPY

-1,30

NZDUSD

0,82

Dane z piątku godz. 15:00

WYKRES TYGODNIA - CADJPY, interwał D1. Zródło: Noble Markets MT4

Na wykresie dziennym CADJPY można zaobserwować silną presje podażową. Otwarcie tygodnia znajdowało się przy psychologicznym poziomie 91,50. Następnie powstała zwyżka i po tym silna reakcja sprzedających. Aktualnie cena znajduje się w okolicach wsparcia przy okrągłym poziomie 89,50. Prowzrostowa reakcja może doprowadzić do zwyżki. Przełamanie może doprowadzić do dalszej przeceny.

Indeksy

Instrument

Zmiana %

IT.40

3,01

HK.45

1,95

AU.200

1,53

Dane z piątku godz. 15:00

 WYKRES TYGODNIA- IT.40, interwał D1. Zródło: Noble Markets MT4

Na wykresie D1 indeksu IT.40 można zaobserwować wzmożoną aktywność popytu. Otwarcie tygodnia charakteryzowało się luką hossy. Po domknięciu luki pojawił się wzmożony popyt. Silna presja kupujących doprowadziła do zwyżki i przełamania oporu 23000 pkt. Aktualnie notowania zmierzają ku oporowi 23500 pkt. Przełamanie prawdopodobnie doprowadzi do dalszej zwyżki.

W nadchodzącym tygodniu najważniejsze publikacje makro to:

USD – dane z rynku nieruchomości.

EUR – inflacja konsumencka.

GBP – inflacja konsumencka, sprzedaż detaliczna.

JPY - zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia.

AUD – Sytuacja na rynku pracy.

CAD – Decyzja BoC ws. stóp procentowych.

Kalendarz makro Noble Markets

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót