STABILNIE NA POCZĄTKU TYGODNIA
2018-02-12 11:33:26

Miniony tydzień charakteryzował się gwałtownym wzrostem zmienności na rynkach. Na skutek wzrostu awersji do bardziej ryzykownych aktywów można było zaobserwować spadki na globalnych rynkach akcji oraz większe zainteresowanie walutami uznawanymi za bezpieczne. Indeks dolara w zeszłym tygodniu korygował ostatnie silne spadki. W obliczu mniejszego apetytu na ryzyko i podtrzymania gołębiej retoryki ze strony Rady Polityki Pieniężnej na wartości tracił także złoty. Początek nowego tygodnia rozpoczyna się od braku publikacji ważniejszych danych. W kolejnych przede wszystkim uwaga będzie koncentrować się na danych o inflacji zarówno z USA, jak i Wielkiej Brytanii. Kluczowym pytaniem pozostaje to czy wzrost oczekiwań inflacyjnych idzie w parze z odczytem amerykańskiego wskaźnika CPI? Konsensus rynkowy zakłada, że w styczniu inflacja CPI ustabilizuje się na poziomie 2,1% w skali roku, a jej bazowy odpowiednik na poziomie 1,8% r/r. Pomimo, iż wskaźnik bazowy CPI utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Rezerwy Federalnej, to Fed będzie kontynuował proces stopniowej normalizacji polityki pieniężnej ze względu na utrzymującą się dobrą koniunkturę. Gro uwagi będzie poświęcone odczytom inflacyjnym w Wielkiej Brytanii, po tym jak Bank Anglii na ostatnim posiedzeniu wysłał rynkom jastrzębi sygnał wskazując na to, że do kolejnej podwyżki stóp procentowych może dość szybciej niż wcześniej bank zakładał. Z kolei ze strefy euro poznamy wstępne dane odnośnie PKB w czwartym kwartale 2018 roku.
 
 
Eurodolar na początku tygodnia utrzymuje się w pobliżu piątkowych minimów. Spadki, jakie miały miejsce na tej parze w zeszłym tygodniu, doprowadziły kurs nieco powyżej poziomu 1,2200. Aktualnie EUR/USD zachowuje się dość stabilnie w oczekiwaniu na nowe impulsy, których będą przede wszystkim dostarczać dane z USA. Przede wszystkim para będzie monitorowana pod kątem tego czy korekta spadkowa będzie kontynuowana. Na wykresie tygodniowym bowiem pojawiła się formacja świecowa sprzyjająca spadkom na EUR/USD. Złoty z kolei próbuje odrabiać straty. Ten tydzień obfituje dane z polskiej gospodarki. W szczególności uwaga będzie koncentrować się na tempie wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2017 roku  i poziomie inflacji. Analitycy oczekują podtrzymania wysokiego tempa PKB w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku oraz wyhamowania inflacji CPI do 1,8% r/r.
 
 
EUR/PLN

EUR/PLN pozostawał w fazie korekty w zeszłym tygodniu. Parze udało się wyjść skutecznie powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej oraz przetestować 100-okresową średnią EMA, jednakże korekta wzrostowa wyhamowała tuż poniżej 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 4,3316. Aktualnie notowania pozostają w zakresie neutralnym wynikającym z chmury ichimoku w skali D1. Początek tygodnia może przynieść lekkie odreagowania zeszło tygodniowych ruchów, co może zaowocować powrotem EUR/PLN w rejon wsparcia na poziomie 4,1710/15.
 
 

EUR/USD
 

Eurodolar na początku tygodnia utrzymuje się w zakresie wahań pomiędzy 100- i 200-okresową średnią EMA w skali H4, które aktualnie wyznaczają najbliższe opór i wsparcie na tej parze. Z technicznego punktu widzenia dopóki notowania utrzymują się poniżej poziomu 1,2325, dopóty obraz rynku będzie sprzyjał powrotowi w okolice 50% zniesienia całości impulsu wzrostowego z okolic 1,1915.
 
 
 
Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblesecurities.pl
 
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót