CZY EBC ZDECYDUJE SIĘ JUŻ TERAZ NA ZMIANY W RETORYCE?
2018-03-08 11:22:51

Podczas czwartkowej sesji emocji na rynkach powinno dostarczyć marcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, któremu towarzyszyła będzie konferencja prasowa Mario Draghi i publikacja najnowszych projekcji makroekonomicznych dla strefy euro. Po niektórych bardziej jastrzębich komentarzach ze strony członków EBC w ostatnim czasie narosły oczekiwania na zmianę polityki komunikacyjnej banku ze względu na solidną ekspansję gospodarczą strefy euro. Podczas styczniowego posiedzenia Draghi starał się tonować  przeświadczenia o szybkim wychodzeniu z luźnej polityki monetarnej. Silne euro w zestawieniu ze wzrostem niepewności na rynkach i wznowieniem protekcjonistycznej polityki Trumpa może jednak powstrzymywać EBC przed większymi zmianami w forward guidance. Z drugiej strony jednak najnowsze prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro mogą wymagać zmiany retoryki na bardziej jastrzębią. Tak więc rynki będą monitorowały czy w kwestii niestandardowych środków polityki pieniężnej bank zdecyduje się na usunięcie z komunikatu frazy wskazującej na możliwość wydłużenia bądź zwiększenia programu skupu aktywów w sytuacji pogarszających się perspektyw dla koniunktury bądź warunków finansowych, które mogą utrudniać powrót inflacji do celu.
 

Opublikowany w dniu wczorajszym raport odnośnie stanu amerykańskiej gospodarki tzw. Beżowa Księga Fed potwierdził dobrą kondycję koniunktury w USA. Widoczne jest dalsze zacieśnianie się sytuacji na rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na bardziej wykwalifikowanych pracowników. Wczorajszy raport ADP potwierdził dobrą kondycję tego sektora. Zgodnie z danymi tej prywatnej firmy w lutym w sektorze prywatnym powstało 235 tys. nowych etatów wobec oczekiwanego wzrostu o 195 tys. Co więcej, dane za styczeń zostały zrewidowane w górę o 10 tys. We wszystkich dystryktach obserwowany był wzrost cen, co wskazuje na kształtującą się presję inflacyjną. Powyższe dane wspierają oczekiwania na solidny raport z Departamentu Pracy w USA  oraz dalszą normalizację polityki monetarnej. We wczorajszym przemówieniu członek FOMC – Bostic   – zrewidował w górę swoje poglądy odnośnie liczby podwyżek stóp procentowych w tym roku do trzech z dwóch prognozowanych jeszcze w grudniu 2017 r.
 

Zgodnie z konsensusem rynkowym zarówno Bank Kanady, jak i NBP, utrzymał główną stopę procentową odpowiednio na poziomie 1,25% i 1,5%. W komentarzach ze strony BoC nie było nic zaskakującego i bank podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Z kolei dużo ciekawsze wydaje się najnowsze stanowisko prezesa Glapińskiego, który bazując na najnowszych projekcjach inflacji stwierdził, że do 2020 roku nie widzi powodów do podnoszenia stóp. Wygląda na to, że tolerowana będzie inflacja utrzymująca się w górnym przedziale odchyleń od celu RPP. Perspektywy dla wzrostu gospodarczego pozostają dobre, jednakże presji inflacyjnej nie widać.
 

EUR/USD
 

EUR/USD w dnu wczorajszym wyhamował wzrosty i dziś euro w oczekiwaniu na posiedzenie EBC pozostaje słabsze względem dolara. Notowania powróciły dzisiaj poniżej okrągłego poziomu 1,2400 i zbliżają się ponownie w okolice połowy szerszego zakresu wahań 1,2150-1,2550. Najbliższe wsparcie wyznacza 50-okresowa średnia EMA w skali D1 przebiegająca w rejonie 1,2270. Jeśli wbrew oczekiwaniom niektórych uczestników rynku nie nastąpi zmiana w polityce komunikacyjnej na bardziej jastrzębią, to euro może znaleźć się pod presją sprzedających. Silnym oporem pozostają tegoroczne szczyty.
 
 

USD/PLN
 

Na wykresie dziennym USD/PLN widać, że okolice 3,3040 stanowią silne wsparcie na tej parze. W lutym miała miejsce korekta wzrostowa silnych spadków obserwowanych w ostatnich miesiącach i na początku marca para ustanowiła nowe tegoroczne maksimum lokalne. Notowania zbliżyły się w rejon 100-okresowej średniej EMA i górnego ograniczenia chmury ichimoku. Ostatnie umocnienie złotego względem USD wyhamowało tuż powyżej 61,8% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego kształtującego się od 25.I. tego roku. W związku z powyższym techniczny obraz rynku sprzyja atakowi na marcowy szczyt do czego impulsem stanie się ponowne wyjście powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali D1.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblesecurities.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót