ANALIZA TECHNICZNA: US.100
2018-04-13 10:09:01

Cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ100 (US.100) wczorajszego dnia przebiła obszar oporu zlokalizowany w okolicy okrągłego poziomu 6650,0. Od tego poziomu cena odbijała się m.in. dnia 02.03.2018 r. gdy funkcjonował jako wsparcie oraz dnia 05.04.2018 r. gdy zadziałał jako opór. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje na trend wzrostowy. 

Wykres 1, US.100, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 możemy zauważyć, iż cena testuje poziom 6650,0, który teraz funkcjonuje jako obszar wsparcia. Grupa średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1 ułożyła się w taki sposób, który może wskazywać, iż rozpoczął się trend wzrostowy. Linia trendu poprowadzona od dołka z dnia 04.04.2018 r. przebiega w pobliżu wsparcia 6650,0. W przypadku pojawienia się reakcji popytowych to możemy oczekiwać ruchu wzrostowego zgodnie z panującym trendem w okolice poziomu 6800,0. Poziom ten był broniony przez sprzedających w dniach 26-27.03.2018 r. Jeśli wsparcie 6650,0 jednak nie zostanie obronione przez byki to wówczas cena może spaść w okolice kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy poziomu 6530,0. Poziom ten funkcjonował jako wsparcie w dniach 23-26.03.2018 r.

Wykres 2, US.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót