Bilans tygodnia dla złotego będzie pozytywny
2018-04-13 11:19:48

- Nastroje na dolarze pozostają zmienne
- Bilans tygodnia dla złotego będzie pozytywny
- Bankierzy z EBC obawiają się siły euro
 

Bieżący tydzień charakteryzuje się zmiennymi nastrojami na rynku dolara, który pozostawał pod wpływem czynników geopolitycznych i polityki handlowej na linii USA-Chiny. Minutki FOMC potwierdziły jednak oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych w USA, co w przypadku dobrych danych napływających z tamtejszej gospodarki może wesprzeć notowania dolara. Podczas piątkowej sesji zostanie opublikowany wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan za kwiecień, gdzie konsensus rynków zakłada nieznaczny spadek nastrojów amerykańskich konsumentów do 100,5 pkt. z 101,4 pkt. w poprzednim miesiącu.
 

Piątek, 13 kwietnia, nie będzie straszny dla naszej krajowej waluty, która w dalszym  ciągu silnie zyskuje na wartości w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję agencji S&P odnośnie oceny wiarygodności kredytowej Polski i jej perspektyw. Poprawa kondycji polskiej gospodarki wraz z widocznymi sukcesami w polityce fiskalnej powinna wspierać oczekiwania na pozytywny wydźwięk komunikatu wspomnianej agencji ratingowej.  Złoty pozostaje także beneficjentem poprawy nastrojów na rynkach zagranicznych. Opublikowane dzisiaj finalne dane na temat inflacji CPI potwierdziły, że w marcu wskaźnik dynamiki cen  towarów i usług konsumpcyjnych ukształtował się na poziomie 1,3% r/r, co było zgodne ze wstępnym odczytem. Przed nami jeszcze dane nt. bilansu płatniczego Polski.  Dzisiejszy dzień nie zmieni jednak faktu, że bilans tygodnia dla złotego będzie pozytywny.
 

Minutki z marcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego wskazywały, że bankierzy centralni obawiają się siły europejskiej waluty w obliczu trzymującej się niskiej inflacji bazowej. W dalszym ciągu obserwowana dynamika cen konsumentów dla niektórych członków EBC wydaje się niewystarczająca, co powinno być argumentem za wprowadzaniem stopniowych zmian w polityce komunikacyjnej banku. Dalsza aprecjacja euro może stanowić przesłankę do większej cierpliwości w stopniowej normalizacji polityki pieniężnej w strefie euro, biorąc pod uwagę, ze ostatnie dane napływające z gospodarki były raczej słabsze niż zakładał konsensus rynkowy.  Wobec powyższego wczorajszy dzień charakteryzował siię słabszym sentymentem do euro.
 

USD/JPY
 

USD/JPY przełamał dzisiaj ważny geometryczny opór w rejonie 107,50, co z technicznego punktu widzenia otwiera drogę do dalszych wzrostów w okolice 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która przebiega na poziomie 108,17 jenów za dolara, nieco poniżej 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z okolic 114,72. Silnym wsparciem pozostaje 50-okresowej średnia EMA w skali dziennej, która aktualnie przebiega na poziomie 106,96.
 
 
 

USD/PLN
 

USD/PLN jak na razie broni obszaru wsparcia w rejonie 3,3660-3,3780. W sytuacji aktywności strony popytowej w tym rejonie może zostać podjęta próba odreagowania ostatnich spadków i ponownego wyjścia powyżej poziomu 3,4000. Opór w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej znajduje się na poziomie 3,4085. W sytuacji przełamania wspomnianej strefy wsparcia, kurs powinien kierować się w okolice lokalnych dołków z tego roku w okolicy 3,3065-3,3080.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót