DOLAR SŁABSZY NA POCZATKU TYGODNIA
2018-04-16 11:16:49

- Geopolityka istotnym czynnikiem dla rynków
- Indeks dolara powrócił do spadków
- Agencja S&P podniosła perspektywę ratingu Polski do pozytywnej.
 

Na sytuację na rynkach zagranicznych w dalszym ciągu będą wpływały czynniki geopolityczne. W miniony weekend USA, Wielka Brytania i Francja przeprowadziły atak rakietowy na Syrię w odwecie za użycie broni chemicznej w Ghucie. To spotkało się z ostrą reakcja słowną ze strony Rosji. Tak więc kwestia napięć na linii USA - Rosja będzie monitorowana i będzie stanowiła istotną determinantę nastrojów rynkowych. Otwartą kwestią pozostaje także polityka handlowa prezydenta Trump’a. Główną publikacją w dzisiejszym kalendarium jest sprzedaż detaliczna w USA. Po nieco słabszych poprzednich odczytach analitycy spodziewają się, że w marcu sprzedaż detaliczna wzrośnie o 0,4% w ujęciu miesięcznym wobec spadku o 0,1% w poprzednim okresie. Zostanie opublikowany także marcowy odczyt indeksu NY Empire State. Słabsze dane mogą ciążyć notowaniom waluty amerykańskiej.
 

Indeks dolara powrócił do spadków na początku tego tygodniu ponownie kierując się w rejon 89 pkt. Ten tydzień obfituje w wystąpienia członków FOMC, więc warto analizować je pod kątem wskazówek dotyczących terminu kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA. Jak na razie bardzo prawdopodobnym terminem wzrostu kosztu pieniądza o 25pb jest czerwiec. Większej zmienności na dniach można spodziewać się także na parze USD/CAD ze względu na oczekiwaną decyzję Banku Kanady odnośnie stóp procentowych. Uwaga rynków będzie koncentrowała się także na ostatniej aprecjacji funta brytyjskiego. Bieżący tydzień obfituje w dane z gospodarki brytyjskiej, co pozwoli lepiej ocenić szansę na podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w najbliższych miesiącach.
 

Podczas poniedziałkowej sesji zostaną opublikowane ostateczne dane o marcowej inflacji bazowej CPI. Konsensus rynkowy zakłada wyhamowanie dynamiki cen do 0,6% z 0,8% w skali roku. Jeśli przewidywania się sprawdzą, to w nadchodzących miesiącach wzrost cen może być jednak słabszy niż dotychczas oczekiwano, co będzie stanowiło wsparcie dla gołębiej retoryki RPP. Na początku nowego tygodnia dobry sentyment do złotego utrzymuje się. Agencja S&P zadecydowała w piątek o pozostawieniu ratingu Polski na niezmienionym poziomie oraz podniesieniu jego perspektywy do pozytywnej ze stabilnej. W komunikacie napisano jednak, że w perspektywie kolejnych dwóch lata istnieje możliwość podniesienia ratingu naszego kraju w sytuacji dalszego solidnego rozwoju polskiej gospodarki i tendencji spadkowej wskaźnika obrazującego relację długu publicznego do PKB. W tym tygodniu zapoznamy się  jeszcze z realnymi danymi dotyczącymi przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia przedsiębiorstw a także produkcji przemysłowej i budowlanej.
 

EUR/USD
 

Brak siły na zejście poniżej poziomu 1,2300 i dłuższa konsolidacja tuż powyżej kluczowych średnich kroczących (50-, 100 i 200-okresowej) EMA w skali H4 ostatecznie przyczyniła się do przełamania okolic 1,2340 i powrotu do wzrostów. Z technicznego punktu widzenia para ponownie otworzyła sobie drogę w okolice 1,2395, gdzie znajduje się lokalne maksimum z 11.IV. Silnym wsparciem pozostają zbiegające się średnie kroczące EMA w okolicy 1,2320/25.
 
 

USD/CAD
 
 
Przełamanie silnego wsparcia w rejonie 1,2800 stało się impulsem do pogłębienia spadków na parze USD/CAD. Kurs aktualnie znajduje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) oraz wspiera na geometrycznym poziomie wynikającym z 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,2249. W sytuacji ponownego zejścia poniżej 1,2580, notowania będą testowały ostatnie dołki o otworzą sobie drogę do powrotu w okolice 1,2450. Wspomniane geometryczne wsparcie jest bronione, co może sprzyjać odreagowaniu w rejon 1,2690.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót