ANALIZA TECHNICZNA: SILVER
2018-05-16 10:03:39

Na wykresie dziennym możemy zauważyć, iż cena kontraktu na uncję srebra od 08.02.2018 r. porusza się w trendzie bocznym ograniczonym obszarem wsparcia, położonym w okolicy poziomu 16,20 oraz obszarem oporu, zlokalizowanym w okolicy poziomu 16,80. Obecnie cena przetestowała i odbiła się od obszaru wsparcia 16,20.

Wykres 1, SILVER, interwał D1 

Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego oraz godzinowego wskazuje na wartości ujemne, co może świadczyć, iż panuje sentyment spadkowy. Jeśli zostanie utrzymany, to wówczas może nastąpić próba wybicia z konsolidacji. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić przebicie wsparcia 16,20, co może nasilić presję podażową, która może sprowadzić cenę srebra do kolejnego obszaru wsparcia, znajdującego się w okolicy poziomu 16,05. Od tego poziomu cena odbijała się w dnia 01.05.2018 r. Natomiast jeśli wsparcie 16,20 zostanie obronione przez kupujących, to wówczas możemy oczekiwać wzrostów w kierunku obszaru oporu, który znajduje się w okolicy poziomu 16,50. Poziom ten był testowany w dniach 02-06.10.2017 r. oraz 07-08.05.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega dolne ograniczenie chmury ichimoku dla wykresu dziennego, co może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, SILVER, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót