ROSNĄ SZANSE NA NIEUPORZĄDKOWANY BREXIT
2018-07-10 10:57:24

- Kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii
- GBP ciążą dane o produkcji przemysłowej
- Indeks dolara powrócił do wzrostów
 
Na początku bieżącego tygodnia na rynkach utrzymuje się pozytywny klimat inwestycyjny w obliczu kolejnego kryzysu politycznego, tym razem w Wielkiej Brytanii. Po rezygnacji sekretarza ds. Brexitu, wczoraj  do dymisji podał się także Boris Johnson będący silnym zwolennikiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kwestia sporna z premier May dotyczyła rządowej strategii negocjacyjnej i zbyt daleko idących ustępstw związanych z harmonizacją przepisów z UE. Choć Theresa May nie zamierza się poddać i ustąpić ze stanowiska, to rośnie ryzyko nieuporządkowanego Brexitu. W reakcji na wczorajszą dymisję waluta brytyjska traciła na wartości. Dziś funt odrobił część strat, jednak w dalszej części dnia mogą mu ciążyć słabe dane o produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, która w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4% i wzrosła tylko o 0,8% w skali roku, mocno poniżej oczekiwań rynkowych.
 

EUR/USD kontynuował wczoraj wzrosty przez większą część dnia, w czym pomogły lepsze dane o niemieckim eksporcie oraz pozytywna niespodzianka w postaci wyższego odczytu indeksu Sentix dla strefy euro. Waluta europejska przestała zyskiwać na wartości po wypowiedziach Mario Draghi’ego i Ewalda Nowotnego. Szef EBC podkreślił, że wierzy w kontynuację ożywienia gospodarczego w strefie euro i wzrost inflacji bazowej oraz razem z Nowotnym podtrzymał oczekiwania, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do lata 2019 roku. Brak rychłych zmian w polityce monetarnej EBC w zestawieniu z kontynuacją zacieśniania polityki pieniężnej w USA może ograniczać potencjał do wzrostów na  EUR/USD. Kurs głównej pary pozostaje stabilny w oczekiwaniu na odczyt indeksu ZEW z Niemiec.
 

Indeks dolara wyhamował spadki w rejonie 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która historycznie dobrze działała jako wsparcie dla strony podażowej. Aktualnie notowania oscylują nieco poniżej poziomu 94 pkt. w oczekiwaniu na nowe impulsy. Ważniejsze dane dotyczące inflacji w USA pojawią się pod koniec tego tygodnia, jednakże dziś poznamy raport JOLTS o liczbie nieobsadzonych etatów w US w maju. Warto wspomnieć, że zarówno w marcu, jak i kwietniu liczba wakatów w USA przekroczyła liczbę osób pozostających bez pracy.
 

EUR/PLN
 

EUR/PLN pogłębił wczoraj korektę spadkową, która swoim zasięgiem przekroczyła maksymalną korektę w całej fali wzrostowej z okolic 4,1300. Spadki wyhamowały w rejonie 38,2% zniesienia Fibo całości wspomnianych wzrostów oraz w okolicy 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Okolice 4,3050 zostały wybronione, co przyczyniło się do powrotu do wzrostów. Kurs kieruje się w  okolice kijun sen, która wyznacza najbliższy opór na poziomie 4,3375. Para utrzymuje się powyżej górnego ograniczenia chmury ichimoku, co w dalszym ciągu sprzyja stronie popytowej.
 
 
 

USD/CAD
 

USD/CAD wybronił wsparcie w postaci linii poprowadzonej po minimach lokalnych od połowy IV.2018 roku oraz 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Z technicznego punktu widzenia może zostać podjęta próba powrotu do wzrostów i ponownego testowania okolic 1,3220, gdzie znajduje się lokalny szczyt z początku lipca. Najbliższe wsparcie stanowi poziom 1,3065.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót