ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2018-07-10 12:43:11

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego może wskazywać, że cena kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100) znajduje się w trendzie wzrostowym. Obecnie cena kontraktu testuje obszar oporu zlokalizowany w okolicy poziomu 7650,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 05.06.2018 r., 08.06.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 29.06.2018 r.

Wykres 1, UK.100, interwał D1

Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, iż przeważa sentyment podażowy. Na niższym wykresie H1 można zauważyć, iż jeśli na poziomie 7650,0 pkt. pojawią się reakcje podażowe, to może utworzyć się formacja podwójnego szczytu. W przypadku realizacji takiego scenariusza, to najprawdopodobniej cena kontraktu zostanie sprowadzona do obszaru wsparcia, który zlokalizowany jest w okolicy poziomu 7600,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 10.05.2018 r., 29-30.05.2018 r. gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 20-25.06.2018 r. gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 7650,0 pkt. zostanie przebity, to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która powinna wynieść cenę kontraktu do kolejnego obszaru oporu, który położony jest w okolicy poziomu 7700,0 pkt. Poziom ten broniony był przez sprzedających w dniach 11-14.05.2018 r. oraz broniony przez kupujących w dniach 16-17.05.2018 r.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót