ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2018-07-10 15:02:18

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu, który położony jest w okolicy poziomu 12600,0 pkt. W pobliżu tego poziomu przebiegają średnie kroczące EMA 50-, 200- okresowe w skali dziennej, które mogą stanowić dodatkowy opór dla ceny. Na wykresie dziennym oscylator stochastyczny wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartość powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może spowodować reakcje podażowe.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 można zauważyć, iż cena kontaktu znajduje się powyżej średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych i w przypadku przebicia oporu 12600,0 pkt., może nastąpić nasilenie presji popytowej. W przypadku realizacji takiego scenariusza, to możliwe jest wzrost wartości indeksu do kolejnego obszaru oporu, który zlokalizowany jest w okolicy poziomu 12700,0 pkt. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 03-04.05.2018 r., 04.06.2018 r. oraz broniony przez sprzedających w dniach 19-20.06.2018 r. Natomiast gdy opór 12600,0 pkt. zostanie obroniony przez niedźwiedzie, to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę kontraktu do obszaru wsparcia zlokalizowanego w okolicy poziomu 12500,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 20-23.04.2018 r., 27.04.2018 r., gdy był broniony przez kupujących.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót