ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2018-08-10 11:42:07

Na wykresie dziennym ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) można zauważyć, że utworzyła się formacja odwrócenia trendu Głowy z ramionami (RGR). Głowa jest położona w pobliżu poziomu 12870,0 pkt, natomiast ramiona na wysokości poziomu 12740,0 pkt. Cena kontraktu odbiła się już od prawego ramienia i obecnie testuje obszar wsparcia położony w pobliżu poziomu 12460,0 pkt., który pokrywa się z linią szyi formacji RGR. Poziom ten był broniony przez sprzedających w dniach 12-13.03.2018 r., 16.03.2018 r. oraz broniony przez kupujących w dniach 24-26.04.2018 r., 21-22.06.2018 r., 06-09.07.2018 r., 20-23.07.2018 r., 02.08.2018 r.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

W przypadku przebicia linii szyi, może nastąpić spadek ceny kontraktu o wartość zbliżoną do odległości między głową a linią szyi. Jeśli taki scenariusz zostanie zrealizowany, to może nastąpić spadek do obszaru wsparcia, który położony jest w pobliżu poziomu 12065,0 pkt. Od tego poziomu cena kontraktu odbijała się w dniach 06.02.2018 r., 14.02.2018 r., 28.06.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli linia szyi nie zostanie przebita, to formacja RGR może zostać zanegowana i mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do poziomu 12740,0 pkt. gdzie znajduje się linia ramion. W pobliżu tej linii zlokalizowany jest obszar oporu, który był broniony przez byki w dniach 03-04.05.2018 r., 05-06.06.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 20.06.2018 r., 18-19.07.2018 r., 24.07.2018 r., 07.08.2018 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót