ANALIZA TECHNICZNA: EUR/JPY
2018-08-10 15:06:05

W nocy z czwartku na piątek w Japonii zostały opublikowane dane dotyczące PKB. W ujęciu kwartalnym odczyt wyniósł 0,5% k/k wobec prognozowanych 0,3% k/k, a w ujęciu rocznym odczyt wyniósł 1,9% r/r wobec prognozowanych 1,4%. Są to bardzo dobre dane dla japońskiej gospodarki i w efekcie mogliśmy zaobserwować umocnienie japońskiego jena wobec głównych walut, a w tym wobec euro. Obecnie cena pary walutowej EUR/JPY dotarła do obszaru wsparcia, który położony jest w pobliżu poziomu 127,00. Poziom ten broniony był przez kupujących w dniach 25.05.2018 r., 19-21.06.2018 r., 28.06.2018 r. Cena wybiła się poniżej chmury ichimoku w skali dziennej, co może znaczyć, że przeważa trend spadkowy. Oscylator stochastyczny dla wykresu dziennego wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartość poniżej poziomu 20. Ewentualne wyjście powyżej tego poziomu może spowodować reakcje popytowe.

Wykres 1, EUR/JPY, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1, cena znajduje się poniżej chmury ichimoku, a linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co może znaczyć, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to może nastąpić przebicie wsparcia 127,00, a następnie spadek do kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu okrągłego poziomu 126,00. Natomiast jeśli wsparcie 127,00 zostanie obronione, to najprawdopodobniej nastąpi wzrost do obszaru oporu, który położony jest w pobliżu poziomu 128,00. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 08.06.2018 r., 14-15.06.2018 r. gdy był broniony przez byki. W pobliżu tego poziomu przebiega dolne ograniczenie chmury ichimoku w skali dziennej, które może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, EUR/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót