ANALIZA TECHNICZNA: EU.50
2018-09-14 10:25:57

Na wykresie dziennym cena kontraktu na indeks giełdowy EUROSTOXX 50 (EU.50) znajduje się poniżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co może znaczyć, że panuje trend spadkowy. Obecnie cena kontraktu testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 3350 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 16.03.2018 r., 05.04.2018 r., 09-10.04.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 16.04.2018 r., 25.06-02.07.2018 r., 15-17.08.2018 r. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartość powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może spowodować reakcje podażowe.

Wykres 1, EU.50, interwał D1 

Cena kontraktu na wykresie H1 wyszła powyżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co może znaczyć, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to może nastąpić przebicie oporu 3350 pkt. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę kontraktu do kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 3400 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 19.04.2018 r., 24-25.04.2018 r., 29-31.05.2018 r., 19.06.2018 r., 11-12.07.2018 r., 13.08.2018 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 27-29.06.2018 r., 03-04.09.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli niedźwiedziom uda się obronić opór 3350 pkt. to najprawdopodobniej nastąpi spadek wartości kontraktu do obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 3300 pkt. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 19-20.03.2018 r., 06.04.2018 r., 11.09.2018 r. oraz broniony przez sprzedających w dniu 29.03.2018 r.

Wykres 2, EU.50, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót