ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD
2018-09-14 14:07:56

Para walutowa AUD/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 0,7200. Poziom ten był broniony przez byki w dniu 15.08.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 03-07.09.2018 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego może wskazywać, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, AUD/USD, interwał D1 

W przypadku, gdy niedźwiedziom uda się obronić opór 0,7200 to najprawdopodobniej nastąpi spadek ceny do obszaru wsparcia położonego w pobliżu lokalnego minimum z dnia 11.09.2018 r., który wynosi 0,7083. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 07-12.09.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 0,7200 zostanie przebity to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu, który zlokalizowany jest w pobliżu poziomu 0,7300. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 02-03.07.2018 r., 19-20.07.2018 r., 20.08.2018 r., 27.08.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 12-13.08.2018 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca 50- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, AUD/USD, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót