ANALIZA TECHNICZNA: GBP/PLN
2018-10-10 15:33:04

Od dnia 01.10.2018 r. mogliśmy zaobserwować gwałtowne umocnienie funta szterlinga wobec polskiego złotego. Obecnie cena pary walutowej GBP/PLN znajduje się w pobliżu obszaru oporu, który jest zlokalizowany w okolicy poziomu 4,9400. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 01.06.2018 r., 21-22.06.2018 r., 27-29.06.2018 r., 08-09.07.2018 r. Cena mocno oddaliła się od średnich kroczących 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego, co może znaczyć, że panuje silny trend wzrostowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, GBP/PLN, interwał D1 

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to może nastąpić test i przebicie obszaru oporu 4,9400. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu, który położony jest w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 30.05.2018 r., który wynosi 4,9868. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 29-30.05.2018 r., 02-05.07.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli na oporze 4,9400 pojawią się reakcje podażowe to najprawdopodobniej nastąpi spadek ceny do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 4,9000. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 09.05.2018 r., 15-16.05.2018 r. oraz broniony przez byki w dniach 18.05.2018 r., 24-28.05.2018 r., 30-31.05.2018 r., 15-20.06.2018 r., 25.06.2018 r., 27.06.2018 r., 29.06.2018 r., 07-08.10.2018 r.

Wykres 2, GBP/PLN, interwał H1 

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót