SŁOWA WILLIAMS'A WSPARCIEM DLA DOLARA
2018-12-05 11:10:09

- Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych
- Słowa Williams'a wsparciem dla dolara
- BoC najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe bez zmian
 
Wydarzeniem dania na rynku krajowym będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Zgodnie z konsensusem rynkowym stopa referencyjna zostanie utrzymana na poziomie 1,5% r/r, zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami większości członków RPP, że nie ma potrzeby zmiany kosztu pieniądza do końca 2019 roku. Dużo ciekawszy może okazać się natomiast komunikat po decyzji i konferencja prasowa z udziałem Glapińskiego ze względu na jastrzębi akcent podczas ostatniego posiedzenia Rady związany ze złożeniem wniosku o podwyżkę stóp procentowych. Gołębie skrzydło w Radzie przeważa i w obliczu słabszej od oczekiwań inflacji bazowej oraz spadku cen ropy ma ono argumenty za utrzymaniem statusu quo w polityce monetarnej.
 

Indeks dolara po raz kolejny wybronił wczoraj wsparcie w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Wsparciem dla waluty amerykańskiej okazały się słowa Williams’a, który opowiadał się za dalszymi podwyżkami stóp procentowych w USA ze względu na dobrą koniunkturę. Solidny wzrost gospodarczy, dobra kondycja rynku pracy oraz inflacja blisko celu są gwarantem grudniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed. Więcej o stanie amerykańskiej gospodarki będzie można się  dziś dowiedzieć z Beżowej Księgi. Dolarowi pomaga również utrzymująca się niepewność wobec dalszych relacji pomiędzy USA i Chinami. Optymizm po szczycie G20 okazał się jednak krótkotrwały.
 

Podczas środowej sesji o stopach procentowych będzie decydował także Bank Kanady, który w zeszłym roku zrobił zwrot w kierunku bardziej jastrzębiej polityki monetarnej. Choć na dzisiejszym posiedzeniu nie oczekuje się zmian w poziomie kosztu pieniądza, to jednak zgodnie wcześniejszymi zapowiedziami, BoC zamierza kontynuować stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej by utrzymać inflację w ryzach. W 2018 roku bank zdecydował się na podwyżkę stop procentowych o 25pb w styczniu, lipcu i październiku sprowadzając poziom głównej stopy do 1,75%.
 

USD/CAD
 

USD/CAD utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Ostatnia korekta spadkowa jaka miała miejsce z poziomu 1,3359 swoim zasięgiem okazała się najgłębsza w całym impulsie wzrostowym rozpoczętym w X.2018 roku, jednak wyhamowała powyżej geometrycznego poziomu 38,2% zniesienia Fibo całości wspomnianej fali wzrostowej. Wczoraj na wykresie dziennym pojawiła się formacja objęcia hossy i dziś kurs kontynuuje wzrosty. W przypadku podtrzymania siły dolara względem CADa notowania mogą powrócić w okolice lokalnego szczytu na poziomie 1,3359.     
 
              
 

GBP/USD
 

GBP/USD wyhamował spadki w strefie wsparcia wyznaczonej przez minima lokalne z 15.VIII. i 30.X. Aktualnie widać niezdecydowanie rynku w oczekiwaniu na oficjalne głosowanie nad porozumiem ws. Brexitu, które zaplanowano na 11 grudnia. Widoczna jest przewaga strony popytowej, gdyż notowania utrzymują się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku i kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100-, 200 – okresowej) w skali D1. W przypadku przełamania okolic 1,2650 droga do pogłębienia spadków pozostaje otwarta.
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblesecurities.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót