ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF
2019-02-05 10:04:13

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej USD/CHF można zaobserwować, iż testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,0000. Parytet ostatni raz był broniony przez niedźwiedzie w dniach 25-26.10.2018 r., 26-28.11.2018 r., 30.11-06.12.2018 r., 14-17.12.2018 r., 21-23.01.2019 r., 30.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 30.10.2018 r., 01-02.11.2018 r., 07-08.11.2018 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, USD/CHF, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1 wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to może nastąpić przebicie oporu 1,0000, a następnie nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 13.11.2018 r., który wynosi 1,01276. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 31.10-01.11.2018 r., 12-14.11.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli parytet zostanie obroniony to najprawdopodobniej pojawią się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 0,9900. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 10-12.10.2018 r., 15-16.10.2018 r., 20.11.2018 r., 06-11.12.2018 r., 18.12.2018 r., 28-29.01.2019 r., 31.01.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 02-04.01.2019 r.

Wykres 2, USD/CHF, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót