ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2019-02-08 10:13:03

Cena pary walutowej USD/PLN testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 24.01.2019 r., który wynosi 3,8003. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 26.10.2018 r., 02.11.2018 r., 05.11.2018 r., 20.11.2018 r., 27-28.11.2018 r., 11-12.12.2018 r., 14-17.12.2018 r., 02-03.01.2019 r., 24.01.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla niższego interwału H1 wskazuje, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie obszaru oporu 3,8000 oraz nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,8400. W pobliżu tego poziomu znajduje się szczyt jaki został osiągnięty w 2018 roku w dniu 15.08.2018 r., który wynosił 3,8399. Od tego poziomu cena odbijała się jeszcze w dniach 31.10-01.11.2018 r., 12-13.11.2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 3,8000 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 3,7550. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 03-05.10.2018 r., 08-10.10.2018 r., 18-19.10.2018 r., 08-09.01.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 07-08.11.2018 r., 21-23.11.2018 r., 29-30.11.2018 r., 03-10.12.2018 r., 24-26.12.2018 r., 16-17.01.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiegają średnie kroczące EMA 50-, 100- okresowe w skali dziennej, które mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót