WIELKA BRYTANIA NA CELOWNIKU
2019-03-11 11:08:12

- Wielka Brytania na celowniku
- Mieszany raport z rynku pracy w USA
- EUR/USD oscyluje w rejonie 1,1250
 
W bieżącym tygodniu powraca temat głosowań z brytyjskim parlamencie, gdyż wielkimi krokami zbliża się termin 29 marca, kiedy to Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. Pod koniec lutego premier May przedstawiła plan działania zgodnie z którym jutro ma odbyć się głosowanie nad wypracowanym do tej pory projektem porozumienia z UE. Jak donoszą media, na razie nie udało się wypracować zadowalającego obie strony rozwiązania. W sytuacji odrzucenia umowy przez parlament, kolejnego dnia odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wyjście z UE bez umowy. Gdyby i w tym przypadku nie doszło do konsensusu, wówczas głosowaniu poddana byłaby kwestia odłożenia Brexitu w czasie. Zapowiada się więc nerwowy tydzień dla waluty brytyjskiej. Inne rynki też pozostaną wrażliwe na informacje napływające w tej kwestii. 
 

Indeks dolara odreagował w piątek silne wzrosty z całego minionego tygodnia, jednakże nie był to żaden spektakularny ruch. Piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy był mieszany. Z jednej strony silnie rozczarowała liczba nowych etatów w sektorze pozarolniczym, gdzie zatrudnienie wzrosło tylko o 20 tys. wobec oczekiwanego wzrostu o 180 tys. Z drugiej strony obserwowany był dalszy spadek stopy bezrobocia w lutym do 3,8% z 4,0% w skali roku oraz przyśpieszenie dynamiki wynagrodzeń do 3,4% r/r. Tym samym Rezerwa Federalna otrzymała kolejny powód do tego, by jak na razie monitorować sytuację i wstrzymać się od pochopnych działań. Ponadto w wywiadzie telewizyjnym dla CBS Powell stwierdził, że obecna polityka pieniężna jest odpowiednia. Dzisiaj indeks dolara pozostaje stabilny w oczekiwaniu na dane o sprzedaży detalicznej w USA w styczniu, które pokażą jak silny był popyt konsumpcyjny na początku tego roku.
 

Główna para EUR/USD wybroniła podczas piątkowej sesji wsparcie w postaci geometrycznego poziom 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,0340. Notowania utrzymują się nieco poniżej poziomu 1,1250 i pozostają dość stabilne pomimo publikacji słabszych danych o produkcji przemysłowej i bilansie handlowym w styczniu. Po gołębim przekazie ze strony Europejskiego Banku Centralnego i utrzymujących się obawach o tempo wzrostu gospodarczego światowej gospodarki zwyżki na tej parze powinny mieć ograniczony charakter.
 

GBP/USD
 

GBP/USD wspiera się dziś na 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej oraz linii trendu wyznaczonej po minimach lokalnych począwszy od grudnia 2018 roku. Notowaniom udało się zejść poniżej 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,2437 oraz 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej, co świadczy o przewadze strony podażowej na tej parze. W najbliższych dniach kluczowe przełożenie na notowania tej pary będą miały czynniki polityczne. Przełamanie wspomnianej linii trendu aktualnie przebiegającej w rejonie 1,2960  otworzy drogę do testowania okrągłego poziomu 1,2900. Najbliższy opór wyznaczają okolice 1,3000.
 
 

EUR/PLN
 

Notowania EUR/PLN utrzymują się dzisiaj pomiędzy 100- i 200-okresową średnią EMA w skali dziennej oraz nieco powyżej 61,8% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 4,2574 na 4,3442. Kurs utrzymuje się poniżej linii tenkan i kijun, co w dalszym ciągu wspiera stronę podażową na tej parze. Jednakże dopiero zejście poniżej okrągłego poziomu 4,2900 będzie silniejszym impulsem ze strony podażowej. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 4,3015.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót