ANALIZA TECHNICZNA: AUD/CAD
2019-03-12 09:59:29

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, iż dla ceny pary walutowej AUD/CAD panuje trend spadkowy. Aktualnie cena testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 0,9480. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w dniach 02.11.2018 r., 03.01.2019 r., 14-21.02.2019 r., 25-27.02.2019 r., 06-08.03.2019 r., 11.03.2019 r. oraz broniony przez byki w dniach 12-13.11.2018 r., 07-10.01.2019 r., 20-23.01.2019 r., 28-30.01.2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, AUD/CAD, interwał D1

Jeśli opór 0,9480 zostanie przebity to może nastąpić aprecjacja dolara australijskiego wobec dolara kanadyjskiego oraz wzrost ceny do kolejnego obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 0,9560. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 07-09.11.2018 r., 11-18.01.2019 r., 24.01.2019 r., 31.01-01.02.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 16.11.2018 r., 20-27.11.2018 r., 07-10.12.2018 r., 14.12.2018 r., 19-28.12.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 0,9480 zostanie obroniony to najprawdopodobniej nastąpi spadek ceny w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 0,9400. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 02-05.11.2018 r., 06-14.02.2019 r., 19.02.2019 r., 04-08.03.2019 r.

Wykres 2, AUD/CAD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl 

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót