PRZYSZEDŁ CZAS NA WAŻNE DECYZJE
2019-03-12 11:03:55

- Dziś głosowanie w Izbie Gmin nad porozumieniem ws. Brexitu
- Odczyt inflacji CPI w USA potwierdzi brak konieczności szybkich reakcji ze strony Fed
- RPP nie musi zmieniać swojego nastawienia w polityce pieniężnej
 
Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostaje pierwsze z zaplanowanych trzech głosowań w sprawie Brexitu w brytyjskim parlamencie. Dzisiaj członkowie Izby Gmin będą głosowali nad przyjęciem wynegocjowanego przez May porozumienia. Wczoraj wieczorem pojawiły się informacje, że brytyjskiej premier udało się przeforsować jeszcze niewielkie zmiany odnośnie prawnych gwarancji dla backstopu, co być może pozwoli jej uzyskać poparcie parlamentu dla umowy określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  Szef Komisji Europejskiej Juncker ostrzegł jednak, że Brytyjczycy stoją obecnie przed ostatnią szansą na przyjęcie porozumienie. Część parlamentarzystów uzależnia swoją decyzję od prawniczej analizy nowych rozwiązań. W przypadku odrzucenia umowy przez parlament, kolejnego dnia odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wyjście z UE bez umowy. Można spodziewać się większej zmienności na funcie, na co wskazuje wczorajsza reakcja GBP na informację odnośnie niewielkich poprawek dotyczących granicy z Irlandią Północną.
 

Na drugim planie pozostają dane odnośnie inflacji CPI w USA. Konsensus rynkowy zakłada, że w lutym dynamika cen ustabilizuje się na poziomie ze stycznia, czyli 1,6% r/r, podobnie jak i wskaźnik bazowy CPI na poziomie 2,2% r/r. Takie odczyty wspierałyby bardziej zachowawcze stanowisko Rezerwy Federalnej i tezę, że stopy procentowe w USA są obecnie na właściwym poziomie. Indeks dolara korygował wczoraj wcześniejsze wzrosty pomimo pozytywnej niespodzianki po stronie sprzedaży detalicznej w USA, która w styczniu wzrosła o 1,1% m/m po grudniowym spadku o 2,3% m/m. Charakteryzująca się mniejsza zmiennością sprzedaż detaliczna  bez aut wzrosła natomiast o 0,9% m/m wobec spadku o 2,1% w poprzednim okresie.
 

Na rynku krajowym odreagowanie waluty amerykańskiej wspiera notowania złotego. Szczegóły marcowej projekcji NBP wskazują, że na chwilę obecną RPP nie musi zmieniać swojego nastawienia w polityce monetarnej, co będzie sprzyjało stabilizacji stóp procentowych w Polsce. USD/PLN testuje ponownie okolice 3,8100, natomiast EUR/PLN w dalszym ciągu broni wsparcia w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali D1 przebiegającej w rejonie 4,2935. 
 

EUR/USD
 

EUR/USD wyhamował spadki w rejonie 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 1,0339. Aktualnie trwa korekta wzrostowa, której zasięg najprawdopodobniej pozostanie ograniczony. Najbliższy opór wyznacza okrągły poziom 1,1300. Para utrzymuje się zarówno poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) zarówno w skali D1, jak i W1, co świadczy o przewadze strony podażowej.
 
 

GBP/USD
 

GBP/USD wybronił wczoraj wsparcie w postaci linii poprowadzonej po lokalnych dołkach w skali D1 począwszy od XII.2018 roku oraz 100-okresowej średniej EMA w skali D1. W oczekiwaniu na wieczorne głosowanie w Izbie Gmin funt powrócił powyżej okolic 1,3200. W przypadku przegłosowania umowy ws. Brexitu, GBP powinien zareagować silnym umocnieniem, gdyż aktualnie rynek wycenia nisko prawdopodobieństwo zajścia takiego scenariusza.  W przeciwnym wypadku powinna nastąpić przecena. Silnym wsparciem pozostają okolice 1,2970.
 
 
Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót