ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD
2019-03-14 14:49:33

Wobec dzisiejszego głosowania w brytyjskim parlamencie oczy inwestorów są zwrócone m.in. na parę walutową GBP/USD. Aktualnie testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3320. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 23-24.05.2018 r., 04-05.06.2018 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 22-26.06.2018 r., 08-09.07.2018 r., 16-17.07.2018 r., 20-21.09.2018 r., 27-28.02.2019 r., 13.03.2019 r. Cena znajduje się ponad chmurą ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości dodatnie, co może wskazywać, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, GBP/USD, interwał D1

Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to może nastąpić wzrost ceny do kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,3520. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 04-17.05.2018 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 1,3320 zostanie obroniony to najprawdopodobniej pojawią się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 1,3120. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 19-21.06.2018 r., 27.06-03.07.2018 r., 13.07.2018 r., 26-31.07.2018 r., 21-25.09.2018 r., 29-30.01.2019 r., 05-06.03.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 07-08.11.2018 r., 20.02.2019 r.

Wykres 2, GBP/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót