ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD
2019-03-19 09:53:28

Na wykresie dziennym dla głównej pary walutowej EUR/USD można zauważyć, iż testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1360. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 25-26.10.2018 r., 05.11.2018 r., 20-21.11.2018 r., 21-24.12.2018 r., 26-27.12.2018 r., 04.01.2019 r., 18-23.01.2019 r., 27.02-03.03.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 14-15.11.2018 r., 26.11.2018 r., 19-22.02.2019 r., 18.03.2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend spadkowy. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, EUR/USD, interwał D1

 

 Układ średnich kroczących EMA 50-, 100- 200- okresowych dla niższego interwału czasowego H1 wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie obszaru oporu 1,1360 i nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 1,1420. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 09.10.2018 r., 19.10.2018 r., 31.12.2018 r., 08-09.01.2019 r., 31.01-01.02.2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz w dniach 26-29.10.2018 r., 01-02.11.2018 r., 06-08.11.2018 r., 21-23.11.2018 r., 04.12.2018 r., 06-10.12.2018 r., 24-26.12.2018 r., 28.02-01.03.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 1,1360 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1300. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 31.10-01.11.2018 r., 14-15.11.2018 r., 27-28.11.2018 r., 30.11.2018 r., 05.12.2018 r., 11-12.11.2018 r., 14-17.12.2018 r., 02-03.01.2019 r., 24-25.01.2019 r., 17-19.02.2019 r., 05-06.03.2019 r., 14-15.03.2019 r. 

Wykres 2, EUR/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót