JAK CZŁONKOWIE FOMC TYM RAZEM PROGNOZUJĄ STOPY PROCENTOWE?
2019-03-20 11:14:38

- Dziś decyzja FOMC i nowe prognozy
- Brexit wciąż gorącym tematem
- Polska produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 6,9% r/r
 
Wydarzeniem dnia podczas środowej sesji jest posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed), które przede wszystkim będzie skrupulatnie analizowane pod kątem gołębich akcentów ze strony członków FOMC. W marcu nie jest antycypowana zmiana poziomu kosztu pieniądza w USA, jednakże ciekawa będzie ścieżka projekcji stóp procentowych tzw. dot plots. Zgodnie z grudniowymi prognozami większość członków FOMC widziałaby jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w 2019 roku, więc zobaczymy na ile nieco bardziej gołębia retoryka wpisała się w oczekiwania członków Komitetu. Ponadto komunikat powinien potwierdzać, że kolejne decyzje Fed w kwestii polityki pieniężnej będą uzależnione od napływających danych z gospodarki amerykańskiej i rozwoju sytuacji na rynkach światowych.
 

Brexit pozostaje gorącym tematem, a atmosferę wokół wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) podgrzewa fakt, że odsunięto możliwość ponownego głosowania nad umową wynegocjowaną z UE bez wyraźnych zmian w projekcie porozumienia. Wobec powyższego premier May jak na razie pozostaje jedynie wystosowanie prośby o odroczenie daty Brexitu, co musi zostać odpowiednio uzasadnione i na co wyrazić zgodę muszę wszystkie kraje członkowskie UE. Decyzje o tym, czy jest zgoda na przesunięcie tego terminu poznamy w trakcie rozpoczynającego się już jutro szczytu UE. W oczekiwaniu na to wydarzenie na parze GBP/USD nie obserwujemy większej zmienności. Notowania utrzymują się nieco poniżej tegorocznych szczytów.
 

Złoty korzystał w ostatnich dniach z nieco lepszego  nastroju na rynkach światowych, co zaowocowało powrotem USD/PLN w okolice 3,7730 i EUR/PLN w rejon 4,2850. Dzisiaj wsparciem dla naszej krajowej waluty pozostają także dane o produkcji przemysłowej w lutym, która wzrosła o 6,9% w skali roku wobec oczekiwanego wzrostu o 4,8% rok do roku. To pozytywnie nastraja odnośnie kondycji polskiego przemysłu pomimo widocznego spowolnienie w gospodarce niemieckiej. Ceny produkcji sprzedanej w lutym przyśpieszyły do 2,9% r/r z 2,2% r/r, natomiast opublikowane wczoraj dane odnośnie przeciętnych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach nie wskazują na wygasanie presji płacowej. Dane pozostają nadal neutralne z punktu widzenia krajowej polityki pieniężnej.
 

USD/PLN
 

Notowania USD/PLN przełamały wczoraj wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej oraz wybiły się dołem z chmury ichimoku, co z technicznego punktu widzenia otwiera drogę do pogłębienia spadków. Najbliższe wsparcie wyznacza geometryczny poziom 3,7645 w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od 31.I.2019 roku. Dolne ograniczenie chmury wyznacza obecnie opór na poziomie 3,7825.
 
 

EUR/JPY
 

EUR/JPY sukcesywnie zbliża się w okolice oporu w postaci linii poprowadzonej po maksimach lokalnych począwszy od listopada 2018 r., która aktualnie przebiega w rejonie 126,95 jenów za euro. Wobec dość dobrych nastrojów utrzymujących się na rynku wzrosty mogą być kontynuowane i strona popytowa może podjąć próbę przełamania tych okolic i powrotu w rejon 200-okresiowej średniej EMA w skali D1. Najbliższe wsparcie wyznacza 100-okresowa średnia EMA na poziomie 126,20.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarktes.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót