POZYTYWNE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ
2019-04-12 11:09:50

- Pozytywne nastroje utrzymują się
- Dziś wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan w kwietniu
- Bilans tygodnia dla dolara raczej pozostanie ujemny
 
W USA rozpoczyna się sezon publikacji wyników kwartalnych – swoje raportu opublikuje dzisiaj bank JP Morgan Chase i Wells Fargo. Amerykański indeks S&P500 ustanowił nowy tegoroczny szczyt w oczekiwaniu na to wydarzenie. Końcówka tygodnia nie przynosi istotniejszych publikacji makroekonomicznych zza oceanu poza wstępnym odczytem wskaźnika nastrojów amerykańskich konsumentów. Konsensus rynkowy zakłada, że indeks Uniwersytetu Michigan utrzyma się w kwietniu na zadowalającym poziomie 98 pkt., co tylko może wesprzeć nastroje rynkowe. Utrzymujący się wciąż pozytywny klimat inwestycyjny w obliczu niepewności będzie sprzyjał wzrostowi apetytu na bardziej ryzykowne aktywa.
 

Bilans tygodnia dla dolara jak dotąd pozostaje ujemny. Walutę amerykańską wspierały wczoraj dane nt. ilości nowo zarejestrowanych bezrobotnych, jednakże z drugiej strony dolar pozostawał pod wpływem gołębich komentarzy ze strony przedstawicieli Rezerwy Federalnej (Fed). Clarida potwierdził, że Fed pozostanie cierpliwy w kwestii ewentualnych dalszych podwyżek stóp procentowych. Z kolei zdaniem Bullarda nie ma obecnie potrzeby obniżek stóp procentowych. Taka możliwość zdaniem przedstawiciela Fed mogłaby się pojawić w sytuacji silnego wyhamowania amerykańskiej gospodarki bądź też silniejszego spadku inflacji. Indeks dolara zbliża się w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która wyznacza wsparcie w rejonie 96,45 pkt.
 

Na rynku krajowym dziś poznamy dane o bilansie płatniczym, a wieczorem S&P najprawdopodobniej przedstawi rewizję ratingu Polski. Utrzymująca się słabość dolara powinna sprzyjać złotemu w atmosferze pozytywnych nastrojów rynkowych. USD/PLN przełamał dziś wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali D1, co otwiera drogę do pogłębienia spadków na tej parze. Z kolei EUR/PLN nie udało się dłużej utrzymać poniżej poziomu 4,2800, co przy obserwowanych zwyżkach na EUR/USD może stać się impulsem do powrotu notowań w rejon 4,2900.
 

EUR/USD
 

EUR/USD przełamał geometryczny poziom w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,1447 oraz 50-okresową średnią EMA w skali D1. Wyjście powyżej okrągłego poziomu 1,1300 otwiera drogę do rozszerzenia wzrostów, a najbliższą barierą dla strony popytowej pozostaje 100-okresowa średnia EMA na poziomie 1,1335, nieco powyżej której przebiega 61,8% zniesienia Fibo wspomnianego impulsu spadkowego.
 
 

AUD/USD
 

AUD/USD walczy o utrzymanie się powyżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali dziennej. Notowania ponownie zbliżają się w rejon linii poprowadzonej po ostatnich maksimach lokalnych, która wyznacza opór tuż poniżej lokalnych szczytów z IV.2019 roku.  Przełamanie okolic 0,7165/70 otworzy drogę do kontynuacji zwyżki w rejon 200-okresowej średniej EMA w skali D1 na poziomie 0,7190.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót