POZYTYWNE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ
2019-04-12 11:09:50

- Pozytywne nastroje utrzymują się
- Dziś wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan w kwietniu
- Bilans tygodnia dla dolara raczej pozostanie ujemny
 
W USA rozpoczyna się sezon publikacji wyników kwartalnych – swoje raportu opublikuje dzisiaj bank JP Morgan Chase i Wells Fargo. Amerykański indeks S&P500 ustanowił nowy tegoroczny szczyt w oczekiwaniu na to wydarzenie. Końcówka tygodnia nie przynosi istotniejszych publikacji makroekonomicznych zza oceanu poza wstępnym odczytem wskaźnika nastrojów amerykańskich konsumentów. Konsensus rynkowy zakłada, że indeks Uniwersytetu Michigan utrzyma się w kwietniu na zadowalającym poziomie 98 pkt., co tylko może wesprzeć nastroje rynkowe. Utrzymujący się wciąż pozytywny klimat inwestycyjny w obliczu niepewności będzie sprzyjał wzrostowi apetytu na bardziej ryzykowne aktywa.
 

Bilans tygodnia dla dolara jak dotąd pozostaje ujemny. Walutę amerykańską wspierały wczoraj dane nt. ilości nowo zarejestrowanych bezrobotnych, jednakże z drugiej strony dolar pozostawał pod wpływem gołębich komentarzy ze strony przedstawicieli Rezerwy Federalnej (Fed). Clarida potwierdził, że Fed pozostanie cierpliwy w kwestii ewentualnych dalszych podwyżek stóp procentowych. Z kolei zdaniem Bullarda nie ma obecnie potrzeby obniżek stóp procentowych. Taka możliwość zdaniem przedstawiciela Fed mogłaby się pojawić w sytuacji silnego wyhamowania amerykańskiej gospodarki bądź też silniejszego spadku inflacji. Indeks dolara zbliża się w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która wyznacza wsparcie w rejonie 96,45 pkt.
 

Na rynku krajowym dziś poznamy dane o bilansie płatniczym, a wieczorem S&P najprawdopodobniej przedstawi rewizję ratingu Polski. Utrzymująca się słabość dolara powinna sprzyjać złotemu w atmosferze pozytywnych nastrojów rynkowych. USD/PLN przełamał dziś wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA w skali D1, co otwiera drogę do pogłębienia spadków na tej parze. Z kolei EUR/PLN nie udało się dłużej utrzymać poniżej poziomu 4,2800, co przy obserwowanych zwyżkach na EUR/USD może stać się impulsem do powrotu notowań w rejon 4,2900.
 

EUR/USD
 

EUR/USD przełamał geometryczny poziom w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,1447 oraz 50-okresową średnią EMA w skali D1. Wyjście powyżej okrągłego poziomu 1,1300 otwiera drogę do rozszerzenia wzrostów, a najbliższą barierą dla strony popytowej pozostaje 100-okresowa średnia EMA na poziomie 1,1335, nieco powyżej której przebiega 61,8% zniesienia Fibo wspomnianego impulsu spadkowego.
 
 

AUD/USD
 

AUD/USD walczy o utrzymanie się powyżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali dziennej. Notowania ponownie zbliżają się w rejon linii poprowadzonej po ostatnich maksimach lokalnych, która wyznacza opór tuż poniżej lokalnych szczytów z IV.2019 roku.  Przełamanie okolic 0,7165/70 otworzy drogę do kontynuacji zwyżki w rejon 200-okresowej średniej EMA w skali D1 na poziomie 0,7190.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót