ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD
2019-04-15 10:11:49

Od dnia 09.04.2019 r. cena pary walutowej GBP/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3100. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 14-15.10.2018 r., 29-30.01.2019 r., 05.03.2019 r., 22.03.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 18-19.10.2018 r., 30.01-04.02.2019 r., 20-21.02.2019 r., 29.03.2019 r., 01.04.2019 r., 05.04.2019 r., 09-15.04.2019 r. Cena pary walutowej GBP/USD znajduje się ponad średnimi kroczącymi EMA 50-, 100-, 200- okresowymi w skali dziennej, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, GBP/USD, interwał D1

Jeśli opór 1,3100 zostanie przebity to może nastąpić nasilenie presji popytowej, która może wynieść cenę do kolejnego obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 1,3200. Od tego poziomu cena odbijała się w dniach 16-17.10.2018 r., 25-29.01.2019 r., 22-28.03.2019 r., 03-04.04.2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w dniach 01.03.2019 r., 14-15.03.2019 r., 18.03.2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 1,3100 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do obszaru wsparcia 1,3000. Poziom ten był broniony przez byki w dniach 18-19.10.2018 r., 04-05.11.2018 r., 22.02.2019 r., 08-12.03.2019 r., 21.03.2019 r., 29.03-02.04.2019 r., 05.04.2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w dniach 01-02.11.2018 r., 17-18.01.2019 r., 07.02.2019 r.

Wykres 2, GBP/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót