KLIMAT INWESTYCYJNY NIE SPRZYJA RYZYKOWNYM AKTYWOM
2019-05-14 10:40:33

- Rynki funkcjonują w atmosferze podwyższonej awersji do ryzyka
- Dziś odczyt indeksu ZEW z Niemiec
- Złoty pod presją sprzedajacych
 
Rynki funkcjonują w atmosferze podwyższonej awersji do ryzyka. Wzrost napięć handlowych na linii USA-Chiny przyczynił się do pogorszenia klimatu inwestycyjnego, co nie sprzyja ryzykownym aktywom. Wczoraj można było zaobserwować silną wyprzedaż na rynkach akcji. Indeks S&P500 powrócił w okolice 2800 pkt., natomiast niemiecki DAX zbliżył się w rejon 11840 pkt. Wzrost awersji do ryzyka spowodowany był bojowym stanowiskiem Chin, które nie pozostały dłużne prezydentowi Trumpowi i zapowiedziały, że nałożą cła na amerykańskie towary o wartości 60 mld dolarów, które wejdą w życie 1 czerwca tego roku. Konflikt rozkręca się i przybiera formę wet za wet, co wpływa negatywnie na nastroje rynkowe. Ponadto Państwo Środka rozważa wstrzymanie zakupów rolnych i energetycznych z USA oraz trzyma asa w rękawie w postaci amerykańskich obligacji skarbowych. Z punktu widzenia rynków zasadne jest wypracowanie porozumienia na linii Waszyngton-Pekin, gdyż przyczyniło by się do spadku niepewności.
 

Zmienne nastroje rynkowe pozostają motorem do wzrostu zmienności na rynkach. W ich cieniu pozostają publikowane dane makroekonomiczne. Podczas wtorkowej sesji uwaga będzie koncentrowała się przede wszystkich na publikacjach z Europy. Opublikowane dziś rano ostateczne odczyty niemieckiej inflacji CPI za kwiecień potwierdziły wstępne szacunki. Przed nami jeszcze publikacja indeksu ZEW z Niemiec za maj, który zgodnie z konsensusem rynkowym powinien pokazać poprawę nastrojów w maju. Ze strefy euro opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej oraz także wskaźnik ZEW odnoszący się do tamtejszej sytuacji gospodarczej. W obliczu publikacji lepszy danych główna para walutowa EUR/USD może powrócić do wzrostów i podjąć próbę powrotu w okolice 1,1285-1,1300. Ponadto eskalacja wojny handlowej może budzić obawy o kondycje amerykańskiej gospodarki, co będzie ciążyło notowaniom waluty amerykańskiej.
 

Pogorszenie klimatu inwestycyjnego wpływa negatywnie na notowania złotego. Dzisiaj można zaobserwować kontynuacji zwyżki zarówno na EUR/PLN, jak i USD/PLN. Potencjał do umocnienia złotego pozostaje ograniczony biorąc pod uwagę również zachowanie indeksu rynków wschodzących (EMCI EM), który powrócił do spadków.
 

EUR/JPY
 

EUR/JPY odreagowuje wczorajsze spadki, które sprowadziły wczoraj kurs ponownie poniżej geometrycznego poziomu w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego kształtującego się od stycznia 2019 roku. Kluczowy dla tej pary będzie rozwój sytuacji na rynkach akcji, jednakże wyhamowanie przeceny indeksów akcji pomaga w utrzymaniu korekty wzrostowej na EUR/JPY. Technicznie najbliższy opór wyznaczają okolice 123,60 jenów za euro oraz przebiegająca nieco wyżej linia poprowadzona po ostatnich maksimach lokalnych. Dopiero skuteczne przełamanie okolic 122,50 otworzy drogę do pogłębienia spadków.
 
 
 

GBP/USD
 

GBP/USD sukcesywnie podąża w okolice linii poprowadzonej po lokalnych dołkach z lutego i kwietnia 2019 roku. Zejście poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) przyczyniło się do pogłębienia spadków w otoczeniu wzrostu awersji do ryzyka.  Kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji na tej parze będzie zachowanie się kursu w rejonie 1,2890-1,2900. Sinym oporem pozostają okolice 1,3030.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót