RBNZ ZASKAKUJE AGRESYWNĄ OBNIŻKĄ
2019-08-07 10:27:59

- Bullard ostrożny w kwestii komunikacji kolejnych obniżek stóp w USA
- Stabilizacja na światowych rynkach akcji
- RBNZ obniża główną stopę o 50pb 
 
Początek środowej sesji przynosi stabilizację notowań na światowych giełdach. Do poprawy nastrojów na rynkach przyczyniły się działania Ludowego Banku Chin, który nie dopuścił do dalszego osłabiania się juana. Konflikt handlowy na linii USA –Chiny pozostanie gorącym tematem i rynki w dalszym ciągu powinny żywo reagować na doniesienia w tej kwestii. Na drugim planie pozostaje polityka banków centralnych. Zarówno prezydent Trumpa, jak i doradca Białego Domu ds. handlu nawołują do dalszych obniżek stóp procentowych w USA. Pojawiają się nawet komentarze, że amerykański prezydent specjalnie podgrzewa atmosferę związaną z konfliktem handlowym na linii USA-Chiny, by wymusić na Rezerwie Federalnej dalsze luzowanie polityki monetarnej. Taka strategia ze strony Trumpa może nie przynieść jednak założonych rezultatów. Wczoraj bowiem jeden z bardziej gołębich członków FOMC – James Bullard – stwierdził, że bank centralny zrobił już wiele, żeby wesprzeć amerykańską gospodarkę i nie może reagować na każdy wzrost napięć handlowych, by w ten sposób nie przyczyniać się do wzrostu niepewności na rynkach. Ponadto choć nie wykluczył kolejnych działań ze strony Rezerwy Federalnej, to jednak powiedział, że potrzebuje więcej czasu by ocenić wpływ lipcowej obniżki stóp na amerykańską gospodarkę. Konkludując, w opinii Bullarda jest zbyt wcześnie aby stwierdzić czy i kiedy powinno dojść do cięcia kosztu pieniądza. Wypowiedź przedstawiciela Fed wsparła notowania waluty amerykańskiej. Indeks dolara po raz kolejny wybronił okolice 97,00 pkt.
 

Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) zaskoczył dziś w nocy agresywną obniżką stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakładał spadek stóp procentowych o 0,25%, podczas gdy bank zdecydował się na ścięcie stóp o 50pb, tym samym obniżając główną stopę do najniższego w historii poziomu 1,0%. Bank pozostaje zdeterminowany, by doprowadzić inflację do celu oraz zadbać o maksymalizację zatrudnienia. Niższy poziom kosztu pieniądza powinien sprzyjać wzrostowi konsumpcji i inwestycjom, co z kolei pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy. RBNZ zapowiada dalsze obniżki stóp procentowych oraz sygnalizuje, że być może bank będzie zmuszony wprowadzić ujemne stopy procentowe w celu osiągniecia zamierzonych celów. W reakcji na gołębi komunikat i głębsze niż oczekiwał rynek ciecie stóp, dolar nowozelandzki silnie tracił na wartości. NZD/USD ustanowił dziś nowe tegoroczne minimum i powrócił w okolice poziomu cenowego 0,6375 ostatni raz notowanego w styczniu 2016 r.
 
 
EUR/USD
 

EUR/USD wyhamował wczoraj spadki w rejonie 100-okresowej średniej EMA w skali D1, a na wykresie pojawiła się świeca dzienna wskazująca na niezdecydowanie rynku. Zamknięcie świecy wypadło poniżej 50-okresowej średniej EMA i dziś notowania także utrzymują się poniżej poziomu 1,1200. W średnim i dłuższym terminie układ średnich kroczących (50-, 100- i 200-okresowej) sprzyja stronie podażowej na tej parze. Wsparcie wyznaczają poprzednie lokalne dołki w rejonie 1,1110.
 
 
 
 
NZD/USD
 

Silne spadki dziś w nocy doprowadziły do ustanowienia nowego tegorocznego minimum na parze NZD/USD w okolicy 0,6375. Począwszy od skali 15M do W1 notowania utrzymują się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej), co świadczy o przewadze strony podażowej. Po silnych spadkach kolejne godziny mogą przynieść odreagowanie, jako, że para dotarła do obszaru wsparcia w rejonie 0,6346-0,6430. Najbliższy opór wyznaczają okolice 0,6485. Zapowiedzi dalszych obniżek stóp przez RBNZ mogą w dłuższym terminie sprzyjać deprecjacji NZD, co na gruncie analizy technicznej może doprowadzić do przełamania wspomnianej strefy wsparcia i powrotu w okolice minimum z 23.VIII.2015 r.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót