Komentarze i Analizy

11:16 24.04

CZY BoC ODMIENI LOS CADa?

Na rynkach utrzymuje się lepszy sentyment do waluty amerykańskiej, co wczoraj oprowadziło do większych zmian na rynku walutowym. Więcej

10:11 24.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Dzisiejszego dnia Bank Kanady (Bank of Canada) podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Więcej

09:57 23.04

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po przerwie świątecznej notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) rozpoczęły się od spadków w stronę obszaru wsparcia... Więcej

10:56 18.04

WSTĘPNE PMI W CENTRUM UWAGI

Czwartkowa sesja obfituje w ważne publikacje makroekonomiczne dotyczące wstępnych odczytów indeksów aktywności w sektorze przemysłowym. Więcej

10:13 18.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Od dnia 14.04.2019 r. cena pary walutowej USD/JPY testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 111,80. Więcej

11:05 17.04

DOBRE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ

Na rynkach utrzymuje się pozytywny klimat inwestycyjny w czym pomocne były publikacje z chińskiej gospodarki. Więcej

10:03 17.04

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej EUR/GBP panuje trend spadkowy. Więcej

10:30 16.04

ZEW ciąży euro

Apetyt na ryzyko utrzymuje się. Odsunięcie w czasie daty Brexitu pozwoliło na chwilę odetchnąć rynkom, co w zestawieniu z bardziej ostrożnym podejściem niektóry Więcej

10:13 16.04

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) zaczyna testować obszar oporu zlokalizowany... Więcej

14:24 15.04

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 12040,0 pkt. Więcej

10:51 15.04

PRZESTRZEŃ DO UMOCNIENIA ZŁOTEGO POZOSTAJE OGRANICZONA

Początek przedświątecznego tygodnia na rynkach charakteryzuje się pozytywnymi nastrojami rynkowymi. Więcej

10:11 15.04

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Od dnia 09.04.2019 r. cena pary walutowej GBP/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3100. Więcej

11:09 12.04

POZYTYWNE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ

W USA rozpoczyna się sezon publikacji wyników kwartalnych. Więcej

10:13 12.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej USD/PLN układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Więcej

11:14 11.04

EBC OBAWIA SIĘ SPOWOLNIENIA

Podczas czwartkowej sesji rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót