Komentarze i Analizy

10:10 22.10

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 17.10.2019 r... Więcej

11:30 21.10

DRGAHI BĘDZIE ŻEGNAŁ RYNKI

Początek bieżącego tygodnia będzie upływał na rynkach finansowych pod znakiem oczekiwania na nowe informacje ... Więcej

10:27 21.10

ANALIZA TECHNICZNEGO: NZD/USD

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena pary walutowej NZD/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 0,6400. Więcej

10:38 18.10

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Wczoraj cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) osiągnęła najwyższy poziom w 2019 r. Więcej

10:31 17.10

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/PLN

Po decyzji TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie kredytów frankowych mogliśmy zaobserwować mocną aprecjację polskiego złotego w stosunku do euro. Więcej

11:03 16.10

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) możemy zaobserwować optymizm wśród inwestorów... Więcej

10:25 15.10

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/JPY

W dniu 11.10.2019 r. nastąpiło wybicie ceny pary walutowej EUR/JPY ponad chmurę ichimoku w skali dziennej, co może wskazywać, że rozpoczął się trend wzrostowy. Więcej

10:12 14.10

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na baryłkę ropy WTI panuje trend spadkowy. Więcej

10:37 11.10

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 08.10.2019 r., który wynosi 1,21946, nastąpiła aprecjacja funta szterlinga względem dolara amerykańskiego. Więcej

10:04 10.10

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Dzisiejsze notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) zaczęły się od spadków. Więcej

11:38 08.10

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Cena pary walutowej EUR/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1000. Więcej

10:40 07.10

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na uncję srebra panuje trend wzrostowy. Więcej

11:28 04.10

„BYĆ ALBO NIE BYĆ" DLA DOLARA

Piątkowa sesja będzie upływała pod znakiem oczekiwania na oficjalny raport z amerykańskiego rynku pracy. Konsensus rynkowy zakłada, że... Więcej

10:50 04.10

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Po osiągnięciu tegorocznego szczytu w dniu 01.10.2019 r., który wynosi 4,0231, cena pary walutowej USD/PLN spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego... Więcej

11:22 03.10

WZROST AWERSJI DO RYZYKA

W centrum zainteresowania rynków pozostają dane ze strefy euro i USA dotyczące wskaźników ... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót