Komentarze i Analizy

10:19 03.10

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

W pierwszych dniach października 2019 r. amerykańskie indeksy giełdowe, w tym indeks Dow Jones (US.30) zanotowały gwałtowne spadki. Więcej

11:15 02.10

DOLAR MOCNY W OCZEKIWANIU NA RAPORT ADP

Najsłabszy od dziesięciu lat odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego przemysłu nie przeszedł bez echa na rynkach. Więcej

10:07 02.10

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Cena pary walutowej USD/CAD testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3200. Więcej

10:50 01.10

DECYZJA RBA CIĄŻY NOTOWANIOM AUD

Ostatnia sesja września zaowocowała silnym umocnieniem waluty amerykańskiej. Dolar radzi sobie ... Więcej

10:07 01.10

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Wśród inwestorów można zaobserwować optymizm, który wyniósł wartość kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) do obszaru oporu... Więcej

11:19 30.09

W OCZEKIWANIU NA IMPULS

Początek ostatniej sesji września nie przynosi istotniejszych zmian głównych parach walutowych. Więcej

10:21 30.09

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT

Sytuacja na rynkach ropy naftowej uległa uspokojeniu i wartość kontraktu na baryłkę ropy Brent wróciła do poziomu sprzed ataku na rafinerie w Arabii Saudyjskiej Więcej

10:47 27.09

SKRAJNE GŁOSY W RPP

Podczas piątkowej w centrum uwagi inwestorów pozostawały będą dane o koniunkturze gospodarczej w strefie euro. Opublikowane zostaną... Więcej

09:41 27.09

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Po odbiciu od obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,2500, cena pary walutowej GBP/USD została sprowadzona do obszaru wsparcia... Więcej

11:25 26.09

DOLAR ZNOWU MOCNY

Wczorajsza sesja nie przyniosła istotniejszych zmian na rynku walutowym, jednakże przyczyniła się do wyraźnej aprecjacji waluty amerykańskiej. Więcej

10:25 26.09

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla pary walutowej USD/JPY panuje trend spadkowy. Więcej

11:04 25.09

WSTRZYMANIE PRAC BRYTYJSKIEGO PARLAMENTU NIEUZASADNIONE

Końcówka wczorajszej sesji charakteryzowała się ucieczkę w stronę bezpiecznych aktywów, po tym jak pojawiła... Więcej

10:37 25.09

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 12150,0 pkt. Więcej

10:55 24.09

ROSNĄ OBAWY O KONDYCJĘ GOSPODARKI NIEMIECKIEJ

Poniedziałkowe wstępne wrześniowe odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego w Europie ... Więcej

11:09 23.09

SŁABE PMI Z EUROPY PSUJĄ NASTROJE RYNKOWE

Początek nowego tygodnia upływa pod znakiem publikacji wstępnych wskaźników dotyczących aktywności gospodarczej w Europie i USA we wrześniu. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót