Komentarze i Analizy

11:40 20.09

SPRZEDAŻ DETALICZNA TRZYMA FASON

Piątkowa sesja nie obfituje w ważne dane makroekonomiczne z zagranicy. W takiej sytuacji znaczenia... Więcej

10:59 20.09

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Od dnia 11.09.2019 r. cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 2200,0 pkt. Więcej

11:36 19.09

KOLEJNE OBNIŻKI STÓP W USA W TYM ROKU NIE SĄ PRZESĄDZONE

Tematem przewodnim czwartkowej sesji będzie polityka pieniężna. Dzisiaj decyzje w sprawę stóp procentowych podejmą kolejne ... Więcej

10:29 19.09

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/PLN

Od dnia 12.08.2019 r. na parze walutowej GBP/PLN możemy zaobserwować wzrosty. Więcej

11:16 18.09

REAKCJA RYNKU ZALEŻNA OD PRZYSZŁYCH PLANÓW FED

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest decyzja Fed odnośnie parametrów polityki pieniężnej, która zgodnie z konsensusem rynkowym powinna dostarczyć ... Więcej

10:31 18.09

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena pary walutowej USD/CHF testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 0,9950. Więcej

11:02 17.09

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) znajduje się powyżej chmury ichimoku w skali dziennej... Więcej

11:08 16.09

POLITYKA PIENIĘŻNA POZOSTANIE W CENTRUM UWAGI

Początek nowego tygodnia przynosi zdecydowane pogorszenie nastrojów rynkowych, na co wpływ mają przede wszystkim dwie kwestie. Więcej

10:11 16.09

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Dzisiejsze notowania ceny kontraktu na baryłkę ropy WTI otworzyły się blisko 60-punktową luką hossy spowodowaną atakiem dronów na rafinerie w Arabii Saudyjskiej Więcej

10:51 13.09

ECB ZADZIAŁAŁ KOMPLEKSOWO

Wczorajsza sesja zaowocowała większą zmiennością na rynkach, co stanowiło pokłosie wrześniowej decyzji ... Więcej

10:05 13.09

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/JPY

Po wzrostach trwających od dnia 03.09.2019 r., cena pary walutowej AUD/JPY dotarła do obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 74,20. Więcej

10:50 12.09

WSZYTSKO BĘDZIE KRĘCIŁO SIĘ WOKÓŁ ECB

Oczy wszystkich uczestników rynków są dzisiaj zwrócone w stronę Europejskiego Banku Centralnego (ECB), który we wrześniu... Więcej

10:05 12.09

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Dzisiejsze notowania ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) otworzyły się blisko 50- punktową luką hossy. Więcej

11:37 11.09

ZŁOTY STABILNY W OCZEKIWANIU NA DECYZJĘ RPP

Środowa sesja będzie upływała pod znakiem oczekiwania na jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC), gdzie ... Więcej

10:37 11.09

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Po spadkach mających miejsce w sierpniu 2019 r., można zaobserwować, iż między inwestorów powrócił optymizm. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót