Komentarze i Analizy

10:40 17.01

BREXITOWA SAGA TRWA

Wydarzenia z początku bieżącego tygodnia z pewnością spędzają sen z powiek brytyjskiej premier. Więcej

10:03 17.01

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Wobec głosowania w Izbie Gmin w Wielkiej Brytanii w sprawie warunków wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej, mogliśmy zaobserwować aprecjację funta szterlinga.. Więcej

10:51 16.01

W OCZEKIWANIU NA KOLEJNY RUCH ZE STRONY MAY

Podczas środowej sesji rynki będą pozostawały pod wpływem informacji docierających z Wielkiej Brytanii, gdzie odrzucenie projektu... Więcej

10:50 15.01

CZY MAY BĘDZIE ZMUSZONA ZASTOSOWAĆ NOWĄ STRATEGIĘ?

Dzisiaj oczy inwestorów zwrócone są w stronę Wielkiej Brytanii ze względu na zaplanowane wieczorne głosowanie w Izbie Gmin... Więcej

10:24 15.01

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 11.01.2019 r., wynoszącego 62,45, cena kontraktu na baryłkę ropy Brent spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego... Więcej

10:07 14.01

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30)... Więcej

10:52 11.01

HASŁO PRZEWODNIE FED TO TERAZ "CIERPLIWOŚĆ"

Podczas ostatniej sesji tego tygodnia zostaną opublikowane dane o amerykańskiej inflacji CPI. Więcej

10:07 11.01

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Po utworzenie lokalnego szczytu w dniu 08.01.2018 r., wynoszącego 109,079, cena pary walutowej USD/JPY spadła do obszaru wsparcia położonego w okolicy... Więcej

10:40 10.01

CZŁONKOWIE FOMC MNIEJ PRZEKONANI O KONIECZNOŚCI PODWYŻEK

Wczoraj rynki oczekiwały na publikacje notatek z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, natomiast dziś zostanie opisany opis dyskusji z grudniowego posiedze Więcej

10:09 10.01

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) zaczęła dzisiejsze notowania od spadków i zaczyna testować obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu... Więcej

11:16 09.01

DZIŚ DECYZJA RPP, BoC I GRUDNIOWE MINUTKI FOMC

Dziś uwaga inwestorów ponownie przesunie się w stronę banków centralnych ze względu na zaplanowane na środę decyzje w sprawie stóp procentowych RPP i Banku Kana Więcej

10:13 09.01

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Po gwałtownej wyprzedaży na parze walutowej USD/CAD, która trwa od dnia 03.01.2019 r., cena znajduje się nad obszarem wsparcia... Więcej

10:10 08.01

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Na wykresie dziennym cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) znajduje się poniżej chmury ichimoku... Więcej

10:08 08.01

CZY INDEKSY NASTROJÓW POTWIERDZĄ SŁABSZY OBRAZ KONIUNKTURY

Podczas wtorkowej sesji poza informacjami napływającymi z Wielkiej Brytanii odnośnie działań T.May w sprawie Brexitu oraz postępu w negocjacjach handlowych międ Więcej

10:52 07.01

FED BĘDZIE CIERPLIWY I ELASTYCZNY W DOSTOSOWYWANIU POLITYKI

Drugi tydzień Nowego Roku rozpoczyna się w lepszych nastrojach, co stanowi pokłosie piątkowych informacji. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót