Komentarze i Analizy

10:12 10.09

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Cena pary walutowej EUR/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1070. Więcej

11:10 09.09

WYSOKIE OCZEKIWANIA PRZED POSIEDZENIEM EBC

Bieżący tydzień będzie upływał pod znakiem oczekiwania na wrześniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią.. Więcej

10:08 09.09

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej dla ceny pary walutowej AUD/USD wskazuje, że panuje trend spadkowy. Więcej

10:55 06.09

SZANSE NA POZYTYWNĄ NIESPODZIANKĘ Z RYNKU PRACY W USA

Końcówka pierwszego tygodnia września przynosi podtrzymanie lepszych nastrojów rynkowych i apetytu na bardziej ryzykowne aktywa. Więcej

10:28 06.09

ANALIZA TECHNICZNA: UK.100

W dniu 05.09.2019 r. cena kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100) utworzyła lokalny szczyt, który wynosi 7337,5 pkt. Więcej

11:37 05.09

LEPSZE NASTROJE W OCZEKIWANIU NA AKOMODACYJNE PODEJŚCIE

Czwartkowa sesja rozpoczyna się na rynkach w dobrych nastrojach i stanowi kontynuację obserwowanej wczoraj zwyżki na zagranicznych rynkach akcji. Więcej

10:27 04.09

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Po odbiciu od obszaru wsparcia 7600,0 pkt. cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) zmierza w kierunku obszaru oporu zlokalizowanego... Więcej

11:06 03.09

DOLAR POZOSTAJE MOCNY

Podczas wtorkowej sesji do aktywności po wczorajszym święcie powrócą Amerykanie. Więcej

10:13 03.09

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Od początku lipca 2019 r. obserwujemy deprecjację polskiego złotego względem dolara amerykańskiego i cena pary walutowej USD/PLN zbliża się do poziomu 4,0000. Więcej

10:49 02.09

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF

Cena pary walutowej USD/CHF wybiła się ponad górne ograniczenie chmury ichimoku w skali dziennej, co może znaczyć, że rozpoczął się trend wzrostowy. Więcej

10:56 30.08

INFLACJA W CENTRUM UWAGI

W centrum zainteresowania inwestorów podczas ostatniej sesji sierpnia pozostają dane odnośnie inflacji. Więcej

10:04 30.08

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

W dniu 29.08.2019 r. cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30), przebiła ważny obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 11800,0 pkt. Więcej

10:39 29.08

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Cena pary walutowej EUR/GBP testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 0,9100. Więcej

11:15 28.08

SŁABY SENTYMENT DO PLN UTRZYMUJE SIĘ

Nastroje rynkowe będą pozostawały głównym motorem do ruchów na rynku ze względu na brak istotnych publikacji makroekonomicznych. Więcej

10:24 28.08

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/PLN

Na wykresie dziennym cena pary walutowej GBP/PLN znajduje się ponad chmurą ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót