Komentarze i Analizy

10:17 20.12

ANALIZA TECHNICZNA: NZD/USD

Po wczorajszej decyzji Fed dotyczącej podniesienia wysokości stóp procentowych w USA do poziomu 2,5%, mogliśmy zaobserwować aprecjację dolara amerykańskiego... Więcej

13:57 19.12

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Na wykresie dziennym cena pary walutowej GBP/USD znajduje się poniżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen... Więcej

10:56 19.12

DZIEŃ PRAWDY DLA DOLARA

W centrum uwagi inwestorów pozostaje dzisiejsza decyzja Rezerwy Federalnej odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Więcej

10:07 19.12

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) znajduje się w kanale wzrostowym wyznaczonym poprzez coraz wyższe dołki i szczyty na wykresie dziennym. Więcej

11:03 18.12

DOLAR SŁABSZY W OCZEKIWANIU NA FED

W przeddzień grudniowej decyzji Rezerwy Federalnej odnośnie stóp procentowych waluta amerykańska pozostaje słabsza. Więcej

10:37 17.12

INFLACJA BAZOWA CPI WESPRZE OBECNE STANOWISKO RPP

W przedświątecznym tygodniu uwagę rynków przyciągać będą przede wszystkim posiedzenia banków centralnych. Więcej

10:59 14.12

SŁABSZE PMI CIĄŻĄ EURO

Podczas piątkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostają wstępne odczyty indeksów PMI ze strefy euro i USA. Więcej

13:41 13.12

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/CHF

Na wykresie dziennym cena dla pary walutowej EUR/CHF znajduje się poniżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen. Więcej

10:56 13.12

CZY DRAGHI WESPRZE EURO?

W centrum uwagi inwestorów pozostaje dzisiaj polityka pieniężna banków centralnych. Więcej

10:08 13.12

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) przetestowała i odbiła się od obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11000,0 pkt. Więcej

10:29 12.12

TRUMP ZNÓW KRYTYKUJE DZIAŁANIA FED

Na rynkach dominuje niepewność związana z planami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz zamieszkami we Francji. Więcej

09:53 12.12

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej dla pary walutowej USD/CHF może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Więcej

13:49 11.12

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na uncję srebra, układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, iż panuje trend spadkowy. Więcej

10:32 11.12

GŁOSOWANIE W BRYTYJSKIM PARLAMENCIE ODWOŁANE

Podwyższona awersja do ryzyka dominuje na rynkach, co ograniczało w poniedziałek popyt na bardziej ryzykowne aktywa. Więcej

09:56 11.12

ANALIZA TECHNICZNA: UK.100

Wobec planowanego głosowania ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, możemy w ostatnich dniach zaobserwować spadki... Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót