Komentarze i Analizy

11:00 15.05

POPYT NA BEZPIECZNE AKTYWA UTRZYMUJE SIĘ

Środowa sesja będzie przebiegała pod dyktando wstępnych odczytów tempa wzrostu gospodarczego w Niemczech, Polsce i całej strefie euro. Więcej

10:17 15.05

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30)... Więcej

10:40 14.05

KLIMAT INWESTYCYJNY NIE SPRZYJA RYZYKOWNYM AKTYWOM

Rynki funkcjonują w atmosferze podwyższonej awersji do ryzyka. Więcej

08:12 14.05

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11850,0 pkt. i zmierza w kierunku... Więcej

10:34 13.05

SŁABSZE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ

Na początku bieżącego tygodnia utrzymują się nienajlepsze nastroje rynkowe w związku z eskalacją konfliktu handlowego na linii USA-Chiny. Więcej

10:02 13.05

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na baryłkę ropy WTI można zaobserwować, iż od dnia 06.05.2019 r. testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu... Więcej

10:44 10.05

BOJOWE NASTROJE W NEGOCJACJACH

Podczas piątkowej sesji będą trały negocjacje handlowe pomiędzy USA a Chinami, które upływają w bardzo nerwowej atmosferze. Więcej

10:16 10.05

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Cena pary walutowej GBP/USD testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3000. Więcej

10:17 09.05

MINOROWE NASTROJE

Na rynkach dzisiaj dominują słabsze nastroje rynkowe, gdyż ostatnia aktywność amerykańskiego prezydenta w kwestiach stosunków handlowych na linii USA-Chiny... Więcej

10:10 09.05

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) odbiła się od obszaru oporu 12200,0 pkt. i zmierza w kierunku obszaru wsparcia zlokalizowanego... Więcej

11:05 08.05

POLSKA GOSPODARKA UROSŁA W OCZACH KE

Środowa sesja przynosi pozytywne zaskoczenie w postaci wyższej produkcji przemysłowej w Niemczech. Więcej

10:10 08.05

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej USD/JPY można zaobserwować, że w dniu 05.05.2019 r. został przebita chmura ichimoku... Więcej

10:55 07.05

W OCZEKIWANIU NA PROGNOZY KE

Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów będą pozostawały najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. Więcej

10:13 07.05

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Od dnia 29.04.2019 r. możemy zaobserwować spadki na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20). Więcej

11:21 06.05

TRUMP PSUJE NASTROJE

Po powrocie z Majówki inwestorów czekało niemiłe zaskoczenie w postaci gorszych nastrojów rynkowych w związku z groźbami prezydenta Trumpa. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót