Komentarze i Analizy

10:12 28.02

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) można zaobserwować, iż panuje mocny trend wzrostowy. Więcej

10:32 27.02

FED POZOSTANIE "CIERPLIWY" W DZIAŁANIU

Dzisiaj prezes Fed zaprezentuje półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Więcej

09:55 27.02

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 25.02.2019 r. wynoszącego 111,226, nastąpiła aprecjacja jena japońskiego w stosunku do dolara amerykańskiego... Więcej

13:20 26.02

ANALIZA TECHNICZNA: CHF/PLN

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że dla ceny pary walutowej CHF/PLN panuje trend wzrostowy. Więcej

10:43 26.02

FUNT RADZI SOBIE DOBRZE POMIMO NIEPEWNOŚCI

Podczas wtorkowej sesji przede wszystkim rynki będą czułe na wszelkie informacje napływające z Wielkiej Brytanii. Więcej

10:04 26.02

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 22.02.2019 r., który wynosi 57,79, cena kontraktu na baryłkę ropy WTI spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego... Więcej

14:48 25.02

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1320,00 został obroniony i cena kontraktu na uncję złota zmierza w kierunku obszaru oporu położonego w okolicy.. Więcej

11:08 25.02

WYDARZENIA POLITYCZNE W CENTRUM UWAGI

W centrum zainteresowania inwestorów w tym tygodniu pozostaną przede wszystkim kwestie polityczne. Więcej

10:12 25.02

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 11500,0 pkt. Więcej

11:07 22.02

RYNKI W FAZIE WYCZEKIWANIA

Ostatnia sesja bieżącego tygodnia obfituje w wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Więcej

10:20 22.02

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/CHF

Na wykresie dziennym możemy zaobserwować, iż cena pary walutowej EUR/CHF od dnia 14.02.2019 r. testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1345. Więcej

12:03 21.02

EURO STABILNE W OCZEKIWANIU NA MINUTKI EBC

Początek czwartkowej sesji upływa pod znakiem wstępnych odczytów indeksów aktywności w sektorze przemysłowym i usług w Europie. Więcej

10:02 21.02

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Od dnia 15.02.2019 r. mogliśmy zaobserwować aprecjację dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Więcej

13:15 20.02

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Na wykresie dziennym można zauważyć, że cena kontraktu na uncję srebra znajduje się w mocnym trendzie wzrostowym. Więcej

11:09 20.02

PRODUKCJA ZASKOCZYŁA W GÓRĘ W ŚLAD ZA PŁACAMI

Wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja zapisków ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót