Komentarze i Analizy

10:08 07.08

ANALIZA TECHNICZNA: UK.100

Po osiągnięciu lokalnego szczytu w dniu 30.07.2019 r., który wynosi 7650,0 pkt., cena kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 została sprowadzona do... Więcej

10:45 06.08

RELACJE CHIŃSKO - AMERYKAŃSKIE NA TAPECIE

Poniedziałkowa sesja upływała w kiepskich nastrojach rynkowych, a oczy całego świata... Więcej

10:27 06.08

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, iż dla ceny pary walutowej USD/CAD panuje trend spadkowy. Więcej

11:10 05.08

RENTOWNOŚCI AMERYKAŃSKICH 10-LATEK PONIŻEJ POZIOMU 1,8%

Początek bieżącego tygodnia rozpoczyna się w minorowych nastrojach na rynku finansowym. Jak widać eskalacja ... Więcej

09:56 05.08

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) przebiła chmurę ichimoku w skali dziennej i znajduje się poniżej niej... Więcej

11:40 02.08

TRUMP INICJATOREM POWROTU AWERSJI DO RYZYKA

Dziś przypada ostatnia sesja „gorącego” tygodnia na rynku finansowym, który uwieńczy publikacja odczytów z amerykańskiego rynku pracy. Po wyraźnym przekazie ze Więcej

10:56 02.08

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Od dnia 30.07.2019 r. na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) możemy zaobserwować spadki. Więcej

10:43 01.08

RYNKI LICZYŁY NA WIĘCEJ

Emocje związane z lipcowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej już nieco opadły, jednakże rynki pozostaną pod wpływem wczorajszej... Więcej

10:09 01.08

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Po wczorajszej decyzji FED o obniżeniu wysokości stopy procentowej o 25 pb. do poziomu 2,25%, nastąpiła aprecjacja dolara amerykańskiego względem jena... Więcej

10:54 31.07

CZY FED WPISZE SIĘ W OCZEKIWANIA RYNKU?

W centrum zainteresowania inwestorów pozostaje dzisiejsza decyzja Rezerwy Federalnej odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Więcej

10:06 31.07

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/CHF

Cena pary walutowej EUR/CHF znajduje się poniżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen... Więcej

11:01 30.07

BEZUMOWNY BREXIT CORAZ BARDZIEJ REALNY

Podczas wtorkowej sesji opublikowane zostaną indeksy koniunktury gospodarczej w strefie euro w lipcu, które ... Więcej

10:23 30.07

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej dla ceny kontraktu na baryłkę ropy WTI wskazuje, że panuje trend spadkowy. Więcej

11:04 29.07

ZAPOWIADA SIĘ EMOCJONUJĄCY TYDZIEŃ

Bieżący tydzień zapowiada się bardzo ciekawie ze względu na wysyp danych makroekonomicznych. Więcej

10:18 29.07

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Na wykresie dziennym można zauważyć, iż cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) testuje obszar wsparcia 2280,0 pkt... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót