Komentarze i Analizy

10:16 06.05

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Pierwsze notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) po długim weekendzie majowym otworzyły się blisko 130- punktową luką spadkową. Więcej

11:33 02.05

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, iż cena kontraktu na uncję złota znajduje się w trendzie wzrostowym. Więcej

11:20 30.04

DANE O INFLACJI W CENTRUM UWAGI

Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostają wstępne publikacje na temat dynamiki cen konsumentów w kwietniu. Więcej

10:20 30.04

ANALIZA TECHNICZNA: NZD/USD

Po zrealizowaniu formacji Podwójnego Dna, cena pary walutowej NZD/USD odbiła się od obszaru wsparcia 0,6600 i dotarła do obszaru oporu położonego w pobliżu... Więcej

11:04 29.04

MAJÓWKA OBFITUJE W WAŻNE DANE

Majówka w Polsce charakteryzują się niższą zmiennością na rynku krajowym, jednakże bieżący tydzień obfituje w ważne dane na rynkach zagranicznych. Więcej

09:57 29.04

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 12400,0 Więcej

11:20 26.04

USD STABILNY W OCZEKIWANIU NA PKB

W centrum zainteresowania inwestorów podczas piątkowej sesji pozostają wstępne dane na temat dynamiki amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale 2019 roku. Więcej

10:04 26.04

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu... Więcej

11:10 25.04

DOLAR MA SIĘ DOBRZE

Środowy handel przyniósł podtrzymanie wzrostów na indeksie dolara. Więcej

09:59 25.04

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Cena kontraktu na uncję srebra znajduje się poniżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen... Więcej

11:16 24.04

CZY BoC ODMIENI LOS CADa?

Na rynkach utrzymuje się lepszy sentyment do waluty amerykańskiej, co wczoraj oprowadziło do większych zmian na rynku walutowym. Więcej

10:11 24.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Dzisiejszego dnia Bank Kanady (Bank of Canada) podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Więcej

09:57 23.04

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po przerwie świątecznej notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) rozpoczęły się od spadków w stronę obszaru wsparcia... Więcej

10:56 18.04

WSTĘPNE PMI W CENTRUM UWAGI

Czwartkowa sesja obfituje w ważne publikacje makroekonomiczne dotyczące wstępnych odczytów indeksów aktywności w sektorze przemysłowym. Więcej

10:13 18.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Od dnia 14.04.2019 r. cena pary walutowej USD/JPY testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 111,80. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót