Komentarze i Analizy

10:05 20.02

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30) znajduje się powyżej chmury ichimoku w skali dziennej... Więcej

10:23 19.02

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej EUR/USD panuje trend spadkowy. Więcej

11:08 18.02

TYDZIEŃ POD ZNAKIEM "MINUTEK" BANKÓW CENTRALNYCH

Bieżący tydzień będzie upływam przede wszystkim pod wpływem publikacji minutek z posiedzeń banków centralnych. Więcej

10:10 18.02

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Dzisiejszego dnia pary walutowe z dolarem amerykańskim mogą wykazywać się mniejszą zmiennością niż zwykle w związku z dniem wolnym od pracy... Więcej

10:55 15.02

DZIŚ KOLEJNE WAŻNE DANE Z USA

Tempo wzrostu polskiej gospodarki w IV kwartale 2018 roku wyniosło 4,9% w skali roku kształtując się po praz pierwszy w zeszłym roku poniżej poziomu 5,0%. Więcej

09:57 15.02

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar wsparcia położony... Więcej

13:54 14.02

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT

Cena kontraktu na baryłkę ropy Brent testuje obszar oporu położony w pobliżu poziomu 64,50. Więcej

10:59 14.02

NIEMCY UNIKNĘŁY TECHNICZNEJ RECESJI

Podczas czwartkowej sesji dużo uwagi przyciągają wstępne dane odnośnie tempa wzrostu gospodarczego w Europie w IV kwartale 2018 roku. Więcej

10:09 14.02

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/JPY

Ostatniej nocy w Japonii zostały opublikowane dane dotyczące PKB, których odczyt wyniósł 0,3% k/k wobec prognoz na poziomie 0,4% k/k. Więcej

10:57 13.02

ZEGAR TYKA

Wtorkowa sesja przebiegała w wyraźnie lepszych nastrojach. Więcej

10:05 13.02

ANALIZA TECHNICZNA: NZD/USD

W nocy z wtorku na środę Bank Rezerwy Nowej Zelandii podjął decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych, które zostały na niezmienionym poziomie 1,75%. Więcej

11:09 12.02

MOCNIEJSZY DOLAR, SŁABSZY ZŁOTY

Ze względu na brak istotnych danych makroekonomicznych w kalendarium wtorkowa sesja zapowiada się dość spokojnie. Więcej

09:51 12.02

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Cena kontraktu na uncję złota testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1305,00. Więcej

15:06 11.02

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) znalazła się powyżej... Więcej

11:01 11.02

W POSZUKIWANIU DROGOWSKAZU

Pod koniec zeszłego tygodnia nastąpiło istotne pogorszenia nastrojów rynkowych. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót