Komentarze i Analizy

12:51 10.12

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Cena pary walutowej EUR/GBP oddaliła się od średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego i zmierza w kierunku obszaru oporu... Więcej

10:26 10.12

CZY RYNKI ODETCHNĄ Z ULGĄ?

Drugi tydzień grudnia zapowiada się bardzo ciekawie na rynkach finansowych. Więcej

09:56 10.12

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Notowania dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) otworzyły się dzisiejszego dnia blisko 16- punktową luką bessy. Więcej

12:33 07.12

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Po gwałtownych spadkach trwających od 03.12.2018 r., w dniu 06.12.2018 r. cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30) odbiła się... Więcej

10:49 07.12

RAPORT Z RYNKU PRACY KLUCZOWY DLA DALSZYCH DECYZJI FED

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy w USA. Więcej

10:10 07.12

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD

Cena pary walutowej AUD/USD znajduje się nad chmurą ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen... Więcej

12:38 06.12

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych na wykresie dziennym dla pary walutowej USD/JPY może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Więcej

11:39 06.12

DOLAR CZEKA NA WAŻNE DANE

Słabszy klimat inwestycyjny dominuje na rynku od początku czwartkowej sesji. Więcej

10:12 06.12

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Dzisiejsze notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) otworzyły się blisko 150- punktową luką bessy. Więcej

11:10 05.12

SŁOWA WILLIAMS'A WSPARCIEM DLA DOLARA

Wydarzeniem dania na rynku krajowy podczas środowej sesji będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Więcej

11:25 04.12

TEMAT BREXIT'U POWRACA Z PRZYTUPEM

Dzisiejsze wystąpienie szefa Banku Anglii w brytyjskim parlamencie na temat skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej . Więcej

11:49 03.12

LEPSZE NASTROJE RYNKOWE

Początek nowego tygodnia przynosi istotną poprawę nastrojów za sprawą owocnych rozmów na linii USA-Chiny. Obie strony... Więcej

10:35 03.12

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/PLN

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej EUR/PLN układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, że panuje trend wzrostowy. Więcej

10:47 30.11

CZY BĘDZIE GORĄCO W BUENOS AIRES?

Dziś rozpoczyna się spotkanie przywódców największych gospodarek w Buenos Aires. Więcej

10:03 30.11

ANALIZA TECHNICZNA: PLATINUM

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej może wskazywać, iż cena kontraktu na uncję platyny znajduje się w trendzie spadkowym. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót