Komentarze i Analizy

10:41 01.07

WZNOWIENIE ROZMÓW HANDLOWYCH POPRAWIA NASTROJE

Na rynku dominują optymistyczne nastroje związane z zakończonym szczytem G20, gdzie prezydent Trump i chiński przywódca zdecydowali się... Więcej

10:02 01.07

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Cena pary walutowej USD/JPY testuje obszar oporu, który znajduje się w okolicy poziomu 108,60. Więcej

10:54 28.06

DANE O INFLACJI W CENTRUM UWAGI

Nastroje na rynku mogą pozostawać zmienne w oczekiwaniu na doniesienia z rozpoczynającego się dzisiaj w Japonii szczytu G20. Więcej

10:14 28.06

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że panuje trend spadkowy. Więcej

10:45 27.06

NISKA INFLACJA ZMUSI EBC DO DZIAŁANIA

Rynki pozostają w fazie wyczekiwania na rozpoczynający się szczyt G20 w Osace, na którym ma dojść do spotkania pomiędzy prezydentem... Więcej

10:05 27.06

ANALIZA TECHNICZNA: NZD/USD

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena pary walutowej testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 0,6680. Więcej

11:01 26.06

FED WIDZI PRZESŁANKI ZA OBNIŻKĄ STÓP

Rynki pozostają pod wpływem wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które zniwelowały oczekiwania rynkowe ... Więcej

10:09 26.06

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Cena kontraktu na baryłkę ropy WTI znajduje się poniżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen... Więcej

14:38 25.06

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po utworzeniu lokalnego szczytu z dnia 20.06.2019 r. wynoszącego 12424,6 pkt, cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX spadła do obszaru wsparcia... Więcej

11:03 25.06

TRUMP ZNÓW NACISKA NA FED

Poniedziałkowa sesja charakteryzowała się kontynuacją słabości waluty amerykańskiej, która znalazła się pod silną presją sprzedających... Więcej

11:23 24.06

DOLAR POZOSTAJE SŁABSZY

Czerwcowe posiedzenie Rezerwy Federalnej przyczyniło się do zmiany nastawienia do waluty amerykańskiej... Więcej

10:10 24.06

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że cena pary walutowej GBP/USD znajduje się w trendzie spadkowym. Więcej

11:50 21.06

INDEKSY PMI ODBIJAJĄ

Na rynkach finansowych końcówka tygodnia przynosi utrzymanie się pozytywnych nastrojów na rynkach akcji. Więcej

10:46 19.06

CZY FED PODĄŻY ŚLADEM EBC?

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest decyzja FOMC odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Więcej

09:52 19.06

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF

Cena pary walutowej USD/CHF osiągnęła parytet i testuje obszar oporu w pobliżu poziomu 1,0000. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót