Komentarze i Analizy

10:58 26.07

DRAGHI ZAPOWIADA ZNACZĄCE LUZOWANIE

Emocje po wczorajszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) już nieco upadły i uwaga powoli będzie... Więcej

10:36 25.07

CZY EBC WESPRZE GOSPODARKĘ JUŻ TERAZ?

Dzisiejsza sesja na rynkach będzie przebiegała pod znakiem wyczekiwania na lipcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Więcej

10:43 24.07

ODCZYTY INDEKSÓW PMI NA TAPECIE

Dzisiejsza sesja obfituje w publikację wstępnych odczytów indeksów PMI dla przemysłu i usług w lipcu. Więcej

10:28 24.07

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) wczorajszego dnia przetestowała obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 12550,0 pkt. Więcej

10:55 23.07

BREXITOWA NIEPEWNOŚĆ A DZIAŁANIA BoE

Wtorkowa sesja będzie upływała na rynkach po znakiem oczekiwania na ważne publikacje i wydarzenia, które poznamy dopiero w kolejnych dniach. Więcej

10:12 23.07

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej USD/PLN panuje trend wzrostowy. Więcej

11:28 22.07

UTRZYMUJE SIĘ ZAKRES WAHAŃ NA INDEKSIE DOLARA

Początek bieżącego tygodnia nie przynosi istotniejszych publikacji makroekonomicznych.. Więcej

10:20 22.07

ANALIZA TECHNICZNA: NZD/USD

Cena pary walutowej NZD/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 19.07.2019 r., który wynosi 0,6789. Więcej

11:01 19.07

QUO VADIS, FED?

Wydawać się mogło, że temat związany z oczekiwaniami odnośnie lipcowej decyzji Rezerwy Federalnej (Fed) w kwestii parametrów polityki... Więcej

10:09 19.07

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po przetestowaniu obszaru wsparcia 12200,0 pkt., pojawiły się reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30)... Więcej

11:17 18.07

CZY TO JEDNORAZOWY SPADEK PRODUKCJI W POLSCE?

Rynki funkcjonują w oczekiwaniu na lipcowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, gdzie zgodnie z konsensusem rynkowym... Więcej

10:16 18.07

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Obszar wsparcia 107,80 ponownie jest testowany przez cenę pary walutowej USD/JPY. Więcej

11:24 17.07

NIEZŁE DANE Z USA WSPIERAJĄ DOLARA

Waluta amerykańska wraca do łask inwestorów w tym tygodniu, wsparta lepszymi publikacjami z gospodarki USA. Więcej

10:18 17.07

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Cena pary walutowej USD/CAD znajduje się pod chmurą ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen... Więcej

10:57 16.07

DANE Z POLSKI POTWIERDZĄ TREND WZROSTOWY INFLACJI

Po dość ubogim pod względem danych makroekonomicznych poniedziałku, wtorkowa sesja zapowiada się wiele ciekawej głównie za sprawą... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót