Komentarze i Analizy

11:18 18.06

EBC ZNÓW GOTOWY DO DZIAŁANIA

W oczekiwaniu na jutrzejsze wytyczne FOMC w kwestii parametrów polityki pieniężnej, kluczowe znaczenie dla rynku... Więcej

10:01 18.06

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Podczas dzisiejszych notowań, cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX dynamicznie przebiła obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 12050,0 pkt. Więcej

10:56 17.06

FORUM W SINTRZE NA CELOWNIKU RYNKÓW

Poniedziałkowa sesja zapowiada bardzo interesujący tydzień na rynkach finansowych. Więcej

10:13 17.06

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na polski indeks giełdowy testuje obszar oporu położony w pobliżu poziomu 2300,0 pkt. Więcej

10:55 14.06

DOLAR STABILNY W OCZEKIWANIU NA DANE Z USA

Po ostatnich danych świadczących o wyhamowaniu amerykańskiej inflacji CPI w maju silniej niż oczekiwano... Więcej

10:07 14.06

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Cena pary walutowej USD/CAD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3350. Więcej

10:11 13.06

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 07.06.2019 r. wynoszącego 1,13471, cena pary walutowej EUR/USD spadła do obszaru wsparcia położonego w pobliżu... Więcej

11:05 12.06

TRUMP PSUJE NASTROJE

Początek środowej sesji przynosi wyraźnie słabsze nastroje rynkowe, co stanowi pokłosie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Więcej

10:04 12.06

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że dla ceny kontraktu na uncję złota panuje trend wzrostowy. Więcej

11:10 11.06

KWESTIA SPORU Z CHINAMI WRACA NA TAPETĘ

Dobre nastroje utrzymują się na rynkach akcji pomimo kolejnych gróźb ze strony Trump’a o możliwości rozszerzenia ceł na ... Więcej

10:14 11.06

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Dzisiejszego dnia od otwarcia notowań, cena na kontrakt na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) kieruje się w stronę obszaru oporu... Więcej

11:18 10.06

SŁABE DANE Z USA WZMACNIAJĄ OCZEKIWANIA NA OBNIŻKI STÓP

Z pewnością słaby piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy w USA wzmacnia oczekiwania na obniżki stóp procentowych... Więcej

10:25 10.06

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej USD/PLN panuje trend wzrostowy. Więcej

11:24 07.06

CZY DANE Z USA WESPRĄ DOLARA

W ostatnim można zauważyć, że ponownie banki centralne gospodarek rozwiniętych zmieniają retorykę na bardziej gołębią. Więcej

10:22 07.06

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Na wykresie dziennym cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) znajduje się pod chmurą ichimoku... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót