Komentarze i Analizy

11:05 17.04

DOBRE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ

Na rynkach utrzymuje się pozytywny klimat inwestycyjny w czym pomocne były publikacje z chińskiej gospodarki. Więcej

10:03 17.04

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej EUR/GBP panuje trend spadkowy. Więcej

10:30 16.04

ZEW ciąży euro

Apetyt na ryzyko utrzymuje się. Odsunięcie w czasie daty Brexitu pozwoliło na chwilę odetchnąć rynkom, co w zestawieniu z bardziej ostrożnym podejściem niektóry Więcej

10:13 16.04

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) zaczyna testować obszar oporu zlokalizowany... Więcej

14:24 15.04

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 12040,0 pkt. Więcej

10:51 15.04

PRZESTRZEŃ DO UMOCNIENIA ZŁOTEGO POZOSTAJE OGRANICZONA

Początek przedświątecznego tygodnia na rynkach charakteryzuje się pozytywnymi nastrojami rynkowymi. Więcej

10:11 15.04

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Od dnia 09.04.2019 r. cena pary walutowej GBP/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,3100. Więcej

11:09 12.04

POZYTYWNE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ

W USA rozpoczyna się sezon publikacji wyników kwartalnych. Więcej

10:13 12.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej USD/PLN układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Więcej

11:14 11.04

EBC OBAWIA SIĘ SPOWOLNIENIA

Podczas czwartkowej sesji rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Więcej

10:18 11.04

ANALIZA TECHNICZNA: UK.100

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 09.04.2019 r., który wynosi 7413,5 pkt., cena kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100) skierowała się... Więcej

10:59 10.04

OBAWY O GLOBALNY WZROST UTRZYMUJĄ SIĘ

Najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyczyniły się do pogorszenia nastrojów rynkowych. Więcej

10:10 10.04

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/JPY

Cena pary walutowej EUR/JPY testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 125,00. Więcej

14:45 09.04

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej dla ceny kontraktu na uncję złota wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Więcej

11:19 09.04

MAY NADAL W AKCJI

Dzisiejsza sesja będzie upływała pod znakiem wyczekiwania na rozpoczynający się jutro szczyt Unii Europejskiej. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót