Komentarze i Analizy

11:02 06.06

DECYZJA EBC W CENTRUM UWAGI

W centrum zainteresowania inwestorów pozostaje dzisiaj posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W obliczu eskalacji... Więcej

10:18 06.06

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT

Po spadkach trwających od dnia 28.05.2019 r. cena kontraktu na baryłkę ropy Brent dotarła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 60,00. Więcej

10:15 05.06

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Cena pary walutowej EUR/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1280. Więcej

10:49 04.06

BULLARD SUGERUJE KONIECZNOŚĆ OBNIŻKI STÓP

Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów będą pozostawały wstępne dane odnośnie inflacji CPI w strefie euro. Więcej

08:15 04.06

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy NASDAQ 100 (US.100) można zauważyć, iż jeśli nastąpi odbicie od obszaru wsparcia... Więcej

10:11 03.06

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) dzisiejsze notowania otworzyła się luką bessy. Więcej

11:32 31.05

TRUMP ZNÓW STRASZY

Wiceprezes Rezerwy Federalnej – Richard Clarida - podkreślił wczoraj, że kondycja gospodarki amerykańskiej pozostaje bardzo dobra, jednocześnie dając ... Więcej

10:46 30.05

CLARIDA POTWIERDZI BRAK PRZESŁANEK DO ZMIANY STÓP PROCENTOWY

Podczas czwartkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostaje zrewidowany odczyt dynamiki amerykańskiego PKB Więcej

11:09 29.05

CHINY NIE POWIEDZIAŁY JESZCZE OSTATNIEGO SŁOWA

Na rynkach panuje słabszy klimat inwestycyjny, co ma związek z utrzymującym się konfliktem handlowym na linii USA-Chiny. Więcej

10:53 28.05

SŁABSZY SENTYMENT UTRZYMUJE SIĘ

Emocje związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego nieco opadły wobec czego uwag rynków przesunie się... Więcej

11:12 24.05

DOLAR W DEFENSYWIE

Piątkowa sesja będzie upływała pod znakiem napływających informacji odnośnie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Więcej

11:28 23.05

FED DEKLARUJE POZOSTANIE CIERPLIWYM

Podczas czwartkowej sesji zostały opublikowane wstępne majowe odczyty indeksów aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w Europie. Więcej

09:08 22.05

CZY MINUTKI FOMC COŚ ZMIENIĄ?

W centrum uwagi inwestorów pozostaje publikacja notatek z majowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Więcej

11:23 21.05

DYNAMIKA PŁAC POWYŻEJ PROGU 7%

Podczas poniedziałkowej sesji dominowały spadki na zagranicznych rynkach akcji. Więcej

11:12 20.05

INDEKS DOLARA W POBLIŻU TEGOROCZNYCH SZCZYTÓW

Kluczowym czynnikiem dla rynków finansowych będą pozostawały nastroje rynkowe. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót