Komentarze i Analizy

10:59 22.11

DZIŚ MINUTKI EBC I RPP

Podczas czwartkowej sesji zostaną opublikowane notatki z październikowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Więcej

10:26 22.11

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Na wykresie dziennym dla pary walutowej EUR/GBP można zauważyć, że na obszarze oporu zlokalizowanym w pobliżu poziomu 0,8930, może utworzyć się formacja... Więcej

12:47 21.11

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/JPY

Po spadkach trwających od dnia 14.11.2018 r., cena pary walutowej GBP/JPY znalazła wsparcie w pobliżu poziomu 144,00. Więcej

10:13 21.11

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) można zauważyć, iż możliwe jest utworzenie formacji Podwójnego dna... Więcej

12:37 20.11

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na uncję złota, może wskazywać, że panuje trend spadkowy. Więcej

10:43 20.11

PRODUKCJA W POLSCE POZYTYWNIE ZASKOCZYŁA

Wśród inwestorów utrzymują się słaby klimat inwestycyjny, co ma generalnie związek z rosnącymi obawami o światowy wzrost gospodarczy. Więcej

10:02 20.11

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Dzisiejszego dnia cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) otworzyła notowania blisko 20- punktową luką bessy. Więcej

11:30 19.11

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/CAD

Na wykresie dziennym można zauważyć, iż cena pary walutowej AUD/CAD znajduje się pod obszarem oporu zlokalizowanym w pobliżu poziomu 0,9650. Więcej

11:21 19.11

ZŁOTY WYRAŹNIE SŁABSZY

Początek tygodnia nie przynosi istotniejszych danych makroekonomicznych na rynkach zagranicznych, z tego względu motorem do większych ruchów na rynku będą ... Więcej

09:52 19.11

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF

Cena pary walutowej USD/CHF osiągnęła parytet i obecnie testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,0000. Więcej

11:17 16.11

KRYZYS POLITYCZNY W WIELKIEJ BRYTANII

Jeszcze w tym tygodniu niektórym mogło się wydawać, że już wkrótce można będzie postawić przysłowiową kropkę nad ‘i’ w kwestii Brexitu. Więcej

09:57 16.11

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniach 13-14.11.2018 r. wynoszącego 1,3263, cena pary walutowej spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu... Więcej

10:51 15.11

POWELL GOTOWY NA DALSZE PODWYŻKI STÓP

Podwyższona zmienność towarzyszy rynkom finansowym, co ma związek z utrzymującymi się czynnikami niepewności. Więcej

09:55 15.11

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Dzisiejszego dnia cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30) znalazła wsparcie w pobliżu poziomu 25000 pkt. Więcej

10:58 14.11

PKB POLSKI ZA III KW. POZYTYWNIE ZASKOCZYŁ

Na rynkach widać lekką poprawą nastrojów, co ma związek z wypracowaniem porozumienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską w kwestii Brexitu. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót