Komentarze i Analizy

10:07 09.04

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/CHF

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej EUR/CHF można zauważyć, że testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1250. Więcej

10:11 08.04

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Od dnia 03.04.2019 r. cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu zlokalizowany w okolicy okrągłego poziomu 12000,0 pkt. Więcej

10:58 05.04

CZY DZISIEJSZE DANE WESPRĄ DOLARA?

Początek ostatniej sesji tego tygodnia charakteryzuje się pozytywnymi nastrojami rynkowymi. Więcej

10:04 05.04

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) znajduje się ponad chmurą ichimoku w skali dziennej... Więcej

10:44 04.04

MINUTKI EBC W CENTRUM UWAGI

Podczas czwartkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostają notatki z marcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Więcej

10:02 04.04

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CHF

W dniu 02.04.2019 r. cena pary walutowej USD/CHF utworzyła lokalny szczyt, który wynosi 0,9999. Więcej

10:27 03.04

DOBRE NASTROJE PRZEWAŻAJĄ

Na początku środowej sesji dominują pozytywne nastroje wsparte informacjami o postępie w negocjacjach między USA a Chinami. Więcej

10:02 03.04

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT

Od dnia 26.12.2018 r. cena kontraktu na baryłkę ropy Brent znajduje się w trendzie wzrostowym i dotarła do obszaru oporu, który jest zlokalizowany w pobliżu... Więcej

10:58 02.04

PRZYSZŁOŚĆ BREXITU POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

Początek drugiego kwartału przynosi widoczną poprawę nastrojów na rynkach akcji, pomimo trwającego impasu politycznego w Wielkiej Brytanii. Więcej

10:10 02.04

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD

Na wykresie dziennym warto zaobserwować, iż cena pary walutowej AUD/USD znajduje się nad obszarem wsparcia zlokalizowanym w pobliżu poziomu 0,7050. Więcej

10:36 01.04

FINALNE ODCZYTY INDEKSÓW PMI DOMINUJĄ

Początek nowego miesiąca obfituje w szereg ciekawych danych makroekonomicznych. Więcej

10:12 01.04

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 2340,0 pkt. Więcej

11:33 29.03

DO TRZECH RAZY SZTUKA?

29 marca miał być ostatnim dniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, jednakże jak czas pokazał, że Brytyjczykom ... Więcej

10:13 29.03

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, iż dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30)... Więcej

11:12 28.03

EBC ROZWAŻA MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO WSPARCIA BANKÓW

Dla rynków najważniejszą kwestią pozostaje obecnie rozwiązanie kwestii Brexitu. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót