Komentarze i Analizy

11:06 30.01

DANE Z EUROPY W CIENIU WYDARZEŃ W USA

W centrum zainteresowania inwestorów pozostają dzisiejsze dane z gospodarki amerykańskiej, które nabierają szczególnego... Więcej

11:10 29.01

DZIŚ KOLEJNE GŁOSOWANIE WS. BREXIT'U

Podczas wtorkowej sesji rynki w szczególności będą monitorowały rozwój wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Więcej

10:04 29.01

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Notowania dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) otworzyły się blisko 20- punktową luką bessy... Więcej

11:04 28.01

ZAPOWIADA SIĘ CIEKAWY TYDZIEŃ

Początek bieżącego tygodnia rozpoczyna się spokojne, jednakże cały tydzień obfituje w wiele istotnych wydarzeń kluczowych dla dalszego rozwoju sytuacji na rynka Więcej

10:14 28.01

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Po piątkowej aprecjacji dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, cena znalazła się na obszarze wsparcia zlokalizowanym w pobliżu poziomu 1,3200 Więcej

10:44 25.01

WSKAZANIE INDEKSU IFO MOŻE CIĄZYĆ EURO

Podczas piątkowej sesji rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.. Więcej

10:03 25.01

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30) odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 24400 pkt... Więcej

11:05 24.01

JAK ECB OCENIA BILANS RYZYK DLA WZROSTU W STREFIE EURO?

Wydarzeniem czwartkowej sesji pozostaje posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Więcej

10:15 24.01

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/AUD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla pary walutowej EUR/AUD panuje trend wzrostowy. Więcej

10:52 23.01

RYNKI POZOSTAJĄ W FAZIE WYCZEKIWANIA

Nieco słabsze nastroje utrzymujące się na rynkach światowych od początku tego tygodnia... Więcej

10:07 23.01

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Cena kontraktu na uncję srebra dla wykresu dziennego przetestowała i odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 15,20. Więcej

10:48 22.01

OBAWY O KONDYCJĘ ŚWIATOWEJ GOSPODARKI UTRZYMUJĄ SIĘ

Amerykanie wrócili dzisiaj do handlu w otoczeniu nieco słabszych nastrojów rynkowych. Więcej

10:18 22.01

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 18.01.2019 r., wynoszącego 11252,6 pkt. cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) skierowała się w stronę.. Więcej

10:46 21.01

RYNEK CZEKA NA PREZENTACJĘ PLANU B

Pierwsza sesja nowego tygodnia może sprzyjać stabilizacji notowań ze względu na Święta Martina Kinga w USA. Więcej

10:05 21.01

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/NDZ

Na wykresie dziennym dla pary walutowej AUD/NDZ układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend spadkowy. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót