Komentarze i Analizy

10:11 16.07

ANALIZA TECHNICZNA: NZD/JPY

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej NZD/JPY można zaobserwować, iż może utworzyć się formacja podwójnego szczytu. Więcej

11:10 15.07

SŁABOŚĆ DOLARA UTRZYMUJE SIĘ

Zeszłotygodniowe wystąpienia Powella, jak i opublikowane notatki z ostatniego posiedzenia FOMC utwierdziły rynki w ... Więcej

10:09 15.07

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Dzisiejszego dnia cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) zanotowała blisko 100- punktowy wzrost i dotarła do obszaru oporu zlokalizowanego... Więcej

10:15 12.07

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej EUR/USD panuje trend spadkowy. Więcej

10:39 11.07

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.BRENT

Cena kontraktu na baryłkę ropy Brent wybija się ponad chmurę ichimoku w skali dziennej. Więcej

10:56 10.07

CZY RYNEK OGRANICZY OCZEKIWANIA CO DO SKALI OBNIŻEK STÓP?

Uwaga rynków będzie koncentrowała się na dwóch podstawowych kwestiach podczas środowej sesji. Pierwsza z nich to wystąpienie ... Więcej

10:05 10.07

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD

Na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej AUD/USD można zauważyć, iż układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, ze panuje trend... Więcej

11:05 09.07

INDEKS DOLARA BLISKO CZERWCOWYCH MAKSIMÓW

Dobry piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy mógł wkraść nutę wątpliwości... Więcej

10:10 09.07

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 03.07.2019 r., który wynosi 12647,1 pkt., cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) spadła do obszaru... Więcej

11:08 08.07

DANE Z RYNKU PRACY UMOCNIŁY DOLARA

Początek tygodnia na rynku nie obfituje w wiele nowych informacji makroekonomicznych ... Więcej

10:10 08.07

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

W zeszłym tygodniu, w dniu 05.07.2019 r., cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) osiągnęła historyczny szczyt, który wynosi 3003,9 pkt. Więcej

10:45 05.07

DANE Z RYNKU PRACY W CENTRUM UWAGI

Czwartkowa sesja przebiegała pod znakiem wyczekiwania na dzisiejsze dane z rynku pracy w USA i Kanadzie. Więcej

09:56 05.07

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej GBP/USD panuje trend spadkowy. Więcej

10:37 04.07

ŚWIĘTO W USA BĘDZIE SPRZYJAŁO STABILIZACJI NOTOWAŃ

Amerykanie świętują dzisiaj Dzień Niepodległości wobec czego należy spodziewać się niższej płynności i zmienności na rynkach. Więcej

09:42 04.07

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Na wykresie dla ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) można zaobserwować optymizm wśród inwestorów. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót