Niniejsza strona przedstawia dane na temat stóp procentowych wybranych Banków Centralnych z całego świata. Stopy procentowe są niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na wycenę poszczególnych walut.

Wybór waluty i nazwy kraju przedstawia graficznie zmiany stóp procentowych na przestrzeni ostatnich lat. Zmieniając położenie kursora mogą Państwo odczytać dane z wybranego okresu.

  •   GBP - WIELKA BRYTANIA 0.75 %
  •   AUD - AUSTRALIA 0.75 %
  •   CAD - KANADA 1.75 %
  •   EUR - EURO 0.00 %
  •   JPY - JAPONIA -0.10 %
  •   NZD - NOWA ZELANDIA 1.00 %
  •   PLN - POLSKA 1.50 %
  •   USD - STANY ZJEDNOCZONE 1.75 %
  •   CHF - SZWAJCARIA -0.75 %
  •   TRY - TURCJA 14.00 %

Stopy procentowe stanowią cenę za jaką Bank Centralny jest skłonny udzielić kredytu bankom komercyjnym, bądź po jakiej zdecyduje się sprzedać papiery wartościowe.

Bank Centralny decydując o poziomie stopy procentowej kształtuje swoją politykę monetarną, która przekłada się na presję inflacyjną oraz wzrost gospodarczy kraju. W celu poprawienia sytuacji gospodarczej i zachęcenia banków komercyjnych do akcji kredytowej i tym samym firm do inwestycji Bank Centralny zwiększa podaż pieniądza i stopniowo obniża stopy procentowe. Następstwem takiego działania jest tańszy kredyt dla inwestorów, wzrost konsumpcji a następnie zwiększone inwestycje i zmniejszenie bezrobocia. Powyższy schemat przedstawia ekspansywną politykę monetarną, inaczej określaną jako „gołębia”.

Odmiennym podejściem jest restrykcyjna polityka monetarna („jastrzębia”), która zakłada ograniczenie podaży pieniądza oraz stopniowe zwiększanie poziomu stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe oznaczają droższe kredyty i mniejszą liczbę inwestycji, czego efektem jest ograniczenie wzrostu gospodarczego.

Atrakcyjność danej waluty na arenie międzynarodowej zależy od różnicy poziomu stóp procentowych oraz ich wielkość w analizowanych krajach. Waluta kraju z wyższą stopą procentową jest postrzegana za bardziej atrakcyjną. Wyższe stopy procentowe oznaczają napływ kapitału obcego gdyż zwiększa się oprocentowanie lokat w kraju oraz rośnie rentowność obligacji. Nabycie papierów wartościowych wymaga od inwestorów zakupu waluty danego kraju, czego następstwem jest wzrost popytu oraz zmiana kursu waluty tego kraju.

Zmiany poziomów stóp procentowych przez Banki Centralne powodują zazwyczaj duże wahania na rynku Forex. Posiedzenia Banków Centralnych i planowane decyzje dotyczące zmian stóp procentowych znajdują się w kalendarzu makro Noble Markets.

Sprawdź Kalendarz Makro Noble Markets

powrót