Rynek walutowy (Forex od Foreign Exchange) jest częścią globalnego rynku finansowego i jednocześnie jednym z największych jego segmentów. Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC – Over The Counter), co oznacza, że nie ma określonego miejsca handlu. Centra finansowe z całego świata łączą ze sobą uczestników i ich platformy transakcyjne umożliwiając tym samym zawieranie transakcji 24h/dobę przez 5 dni w tygodniu

Dzienne obroty rynku walutowego ocenia się na blisko 4 bln USD, czyli 100-krotnie więcej od obrotu  na największej giełdzie świata – nowojorskiej Wall Street. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wartość obrotów rynku walutowego wzrosła blisko 10-krotnie, co potwierdza jego zawrotny rozwój i coraz większą popularność, także wśród inwestorów indywidualnych.

Głównymi uczestnikami rynku Forex są:

 • banki,
 • brokerzy,
 • korporacje (eksporterzy/importerzy),
 • banki centralne państw,
 • fundusze inwestycyjne,
 • inwestorzy indywidualni,

Kamieniem węgielnym w rozwoju rynku walutowego był upadek systemu z Bretton Woods, który zakładał sztywny parytet wymian dolara do złota, a walut pozostałych krajów sztywno do dolara. Uczyniło to z dolara walutę o znaczeniu międzynarodowym, a wartość pozostałych walut ustalana była w stosunku do dolara. Oznaczało to także, że kursy walut nie podlegały wahaniom. Kłopoty inflacyjne USA w roku 1971 spowodowały zaprzestanie wymiany dolara na złoto, w wyniku czego inne kraje nie były w stanie utrzymać kursu swoich walut na określonym wcześniej poziomie. W efekcie system z Bretton Woods upadł, kursy walut zostały uwolnione, a co za tym idzie zaczęły się wahać, determinowane przez popyt i podaż, dając inwestorom wiele okazji do zarobienia na tych właśnie wahaniach.


Forex posiada wiele niespotykanych na innych rynkach zalet.
Do najważniejszych należą:
 • Dostępność – jeszcze nie tak dawno rynek walutowy był zarezerwowany dla banków i największych inwestorów instytucjonalnych. Globalny rozwój Internetu, a co za tym idzie platform obrotu online umożliwił dostęp do rynku Forex każdemu inwestorowi indywidualnemu, niezależnie od zasobności portfela.
 • Wyjątkowo duża płynność – która czyni rynek walutowy odpornym na wszelkie próby wpływania na kurs, nawet te podejmowane przez banki centralne największych światowych gospodarek, które w długim terminie nie są w stanie zmienić rynkowego trendu.
 • Natychmiastowa realizacja transakcji – tak duża płynność oznacza pewność, że zlecenie inwestora zostanie zrealizowane natychmiast, po aktualnej cenie rynkowej niezależnie od wielkości.
 • Handel 24h/dobę – globalny charakter rynku Forex umożliwia handel ciągły, który zaczyna się w niedzielę o godzinie 23:00 czasu polskiego, kiedy to budzi się rynek azjatycki i trwa nieprzerwanie do godziny 22:00 w piątek, kiedy zamykany jest rynek amerykański. Inwestor nie jest zatem ograniczony ramami czasowymi, jak w przypadku giełd akcji.
 • Handel bez prowizji – od zawieranych transakcji Noble Markets nie pobiera żadnych prowizji, co w połączeniu z niskimi spreadami (różnica kursu kupna i sprzedaży) czyni rynek Forex szczególnie atrakcyjnym.
 • Możliwość zarabiania niezależnie od trendu – w odróżnieniu od rynku akcyjnego, na którym przede wszystkim zarabia się na wzroście kursu akcji, na rynku Forex z taką samą łatwością inwestor może zarabiać na wzrostach kursu (pozycja długa), jak i spadkach (pozycja krótka).
 • Dźwignia finansowa – wymagany do otwarcia transakcji depozyt zabezpieczający dla walut wynosi 3,33% w przypadku Klienta Detalicznego i 1% w przypadku Klienta Detalicznego Doświadczonego, inwestor może tym samym obracać więc kwotą 30-krotnie (Klient Detaliczny) lub 100-krotnie (Klient Detaliczny Doświadczony) większą niż wpłacony na rachunku inwestycyjnym kapitał. Inwestor nie jest zmuszony do przeznaczania całej kwoty wolnych środków na rachunku inwestycyjnym na depozyt. zabezpieczający, efektywne wykorzystanie dźwigni klient reguluje wybierając we własnym zakresie wolumen zlecenia w systemie transakcyjnym. Tym samym inwestor ma możliwość przeznaczyć na transakcję jako depozyt zabezpieczający tylko część wolnych środków, korzystając z dźwigni w sposób umiarkowany odnośnie całego rachunku inwestycyjnego.

Umowną jednostką transakcyjną na rynku Forex jest lot. Transakcja o nominale 1 lota opiewa na 100 000 waluty bazowej (pierwszej w parze), przy czym aby rynek ten był bardziej dostępny dla inwestorów detalicznych dopuszcza się transakcje o dowolnym wolumenie będącym wielokrotnością 0,1 lota, czyli 10 000 jednostek waluty.

Przykładowo więc transakcja o nominale 0,1 lota na rynku EUR/PLN opiewa na 10 000 euro (EUR) w relacji do złotego (PLN). EURO jest bowiem tutaj walutą bazową.

Platformy transakcyjne rynku Forex dla inwestorów indywidualnych pozwalają ponadto wykorzystać efekt dźwigni finansowej, co oznacza, że inwestor angażuje jedynie 3,33% (w przypadku Klienta Detalicznego) faktycznej wartości transakcji w formie depozytu zabezpieczającego. Obraca więc kwotą nawet 30-krotnie większą niż posiadane na rachunku środki.

Zatem dla transakcji o nominale 0,1 lota na parze EUR/USD inwestor potrzebuje 3,33% z 10 000 EUR, czyli kwotę około 1 400 złotych (równowartość 333 EUR), aby otworzyć transakcję na platformie Noble Markets. Czyni to Forex rynkiem atrakcyjnym dla inwestorów indywidualnych, gdzie jedynie ułamek kwoty nominalnej transakcji jest wymagany do otwarcia kontraktu na wybraną parę walutową.

Klient Detaliczny Doświadczony natomiast, angażuje jedynie 1% faktycznej wartości transakcji w formie depozytu zabezpieczającego. Obraca więc kwotą nawet 100-krotnie większą niż posiadane na rachunku środki. Zatem dla transakcji o nominale 0,1 lota na parze EUR/USD inwestor potrzebuje 1% z 10 000 EUR, czyli kwotę około 420 złotych (równowartość 100 EUR), aby otworzyć transakcję na platformie Noble Markets.

Kursy walut oznaczają, ile jednostek waluty krajowej kosztuje waluta obca. Metodologia takiego kwotowania zwana bezpośrednim, gdzie waluta krajowa jest drugą w parze jest najczęściej spotykana na rynku. Przykładowo dla obywatela Polski:

USD/PLN na poziomie 3,00 oznacza, że dolar amerykański jest wart („kosztuje”) 3 złote.

Odwrotna metodologia podawania kursu walut zwana jest kwotowaniem pośrednim, kiedy waluta krajowa jest podawana jako pierwsza w parze. Przykładowo dla obywatela Wlk. Brytanii:

GBP/USD na poziomie 1,50 oznacza, że funt brytyjski „kosztuje” 1,5 amerykańskiego dolara.

 

Oferta Noble Markets to dostęp do ponad 70 par walutowych z całego świata!

Polski złoty

W Polsce największa część obrotów na rynku walutowym koncentruje się na parach z udziałem złotego. Średnia wartość dziennego obrotu na rynku złotego szacowana jest na blisko 17 mld PLN. To ponad 15-krotnie więcej od średniej wartości obrotów akcji na GPW w Warszawie. Największy udział w wolumenie transakcji ma EUR/PLN, co wynika z powiązania Polskiej gospodarki ściśle z Unią Europejską, a w następnej kolejności transakcje na USD/PLN i CHF/PLN.

Przykładowe pary walutowe z polskim złotym:

EUR/PLN EURO DO ZŁOTEGO
USD/PLN DOLAR AMERYKAŃSKI DO ZŁOTEGO
CHF/PLN FRANK SZWAJCARSKI DO ZŁOTEGO
GBP/PLN FUNT BRYTYJSKI DO ZŁOTEGO

 

Główne pary walutowe – MAJORS

Szacuje się, że około 75% całego obrotu na rynku Forex odbywa się na kilku najważniejszych parach zwanych „majorsami” ( major = ważny, istotny). Warto zaznaczyć, że dolar amerykański występuje we wszystkich 4 najważniejszych parach walutowych świata. Wynika to z roli dolara jako waluty rezerwowej wielu państw. Tak duża koncentracja obrotu na tych kilku parach powoduje, że są one najbardziej płynne, a co za tym idzie najmniej podatne na manipulacje czy wpływ czynników zewnętrznych. Największe dzienne obroty notuje się na parze walutowej będącej wypadkową dwóch największych „gospodarek” świata, czyli euro względem amerykańskiego dolara (EUR/USD), na który przypada 28% całego obrotu Forex, następnie USD/JPY z 17%, pierwszą trójkę zamyka GBP/USD z 14%.

Główne pary walutowe dostępne w Noble Markets:

EUR/USD EURO DO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO
GBP/USD FUNT BRYTYJSKI DO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO
USD/CHF DOLAR AMERYKAŃSKI DO FRANKA SZWAJCARSKIEGO
USD/JPY DOLAR AMERYKAŃSKI DO JENA

 

Pary krzyżowe – CROSSY

Kursy par walutowych bez udziału dolara nazywa się kursami krzyżowymi (z ang. cross rates), szerzej znane po prostu jako „crossy”. Nie są one kwotowane bezpośrednio z rynku, a wyliczane pośrednio przez kursy do dolara. Na „crossy” przypada około 25% całego obrotu rynku walutowego na świecie.

Przykładowe pary krzyżowe w Noble Markets:

EUR/JPY EURO DO JENA
GBP/JPY FUNT BRYTYJSKI DO JENA
EUR/GBP EURO DO FUNTA BRYTYJSKIEGO
EUR/CHF EURO DO FRANKA SZWAJCARSKIEGO

 

Masz pytania? Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu: 22 212 54 35 lub pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

powrót