Indeksy akcji zostały stworzone dla lepszego zobrazowania kondycji rynku i ukazania jego siły. Indeksy w formie koszyka kilkudziesięciu lub kilkuset spółek odzwierciedla w sposób zagregowany zachowanie danej giełdy, sektora czy branży. Dzięki temu inwestor oczekujący wzrostów lub spadków cen akcji na szerokim rynku, może zarabiać na zmianach kursowych indeksu, nie jest tym samym zmuszony do dzielenia swojego portfela na części i inwestowania w wiele różnych spółek.

Indeks giełdowy ukazuje zatem w jakim stopniu zmieniają się ceny grupy określonych spółek. Obserwując zatem zmiany wartości indeksów, można bez szczegółowego analizowania poszczególnych akcji ocenić siłę rynku interesującej nas giełdy. Inwestorzy instytucjonalni zarządzający aktywami swoich klientów często odnoszą się do zmian indeksów giełdowych, aby ukazać poziom swojej skuteczności.

Inwestowanie w instrumenty pochodne oparte o ceny indeksów akcji staje się coraz popularniejsze z roku na rok, co widać zarówno po obrotach na rodzimym, jak i zagranicznych rynkach. Bardzo duża płynność oraz niskie koszty transakcyjne i wysoka dźwignia finansowa powodują, że jest to świetny instrument dla inwestorów dotychczas poruszających się w kręgu standardowych akcji i chcących zrobić kolejny krok w etapie rozwoju inwestora.

Zalety inwestowania w indeksy akcji przez kontrakty CFD:

  • przedstawiają sytuację szerokiego rynku bez analizowania poszczególnych akcji,
  • niskie koszty transakcyjne,
  • duża płynność,
  • możliwość zarabiania na spadkach oraz wzrostach cen.

Porównanie giełdowych kontraktów terminowych a kontraktów CFD na indeksy akcji.

  Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe Kontrakty CFD na indeksy giełdowe
Koszt transakcyjny Stała prowizja brokera + spread Spread
Dźwignia finansowa  5-10-krotna 20-krotna
Długość życia kontraktu Kontrakty cyklicznie wygasają w określonych terminach, najczęściej co 3 miesiące Bez terminu wygaśnięcia – rolowane codziennie nawet przez rok
Termin rozliczenia transakcji Na koniec dnia po sesji Natychmiast

Przykładowe CFD oparte o akcje w Noble Markets:

Symbol w Noble Markets 4 Giełda, na której instrument jest notowany Kraj
PL.20 Giełda Papierów Wartościowych POLSKA
US.30 Chicago Board of Trade USA
US.100 Chicago Mercantile Exchange USA
US.500 Chicago Mercantile Exchange USA
DE.30 Eurex NIEMCY
UK.100 NYSE LIFFE - London WLK. BRYTANIA
JP.225 Osaka Securities Exchange JAPONIA
FR.40 NYSE LIFFE - Paris FRANCJA
CN.40 Hong Kong Futures Exchange CHINY
BR.69 Bolsa de Mercadorias e Futuros BRAZYLIA
powrót