Handel obligacjami to kolejny segment rynku finansowego, gdzie uczestnicy dokonują kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych. Największe dzienne obroty w przypadku obligacji notuje się w USA, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ten segment rynku rozwinął się najmocniej spośród wszystkich gospodarek.

Dzienny obrót szacuje się na ponad 80 bln dolarów, jest to zatem największy segment rynku finansowego na świecie. Zdecydowanie przewyższa obrót nawet na rynku walutowym, a co za tym idzie także na rynkach akcji. Dzięki temu uznaje się za praktycznie niemożliwą sytuację, kiedy pojedynczy podmiot może wpływać na cenę, a to z kolei przekłada się na wysoką efektywność informacji rynkowych, które odzwierciedlają się w wycenie obligacji, szczególnie rządowych.

Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów obligacji:

  • rządowe,
  • korporacyjne,
  • komunalne

Największe obroty, a co za tym idzie największa płynność i najniższe koszty transakcyjne to domena rynku obligacji rządowych. Oferta Noble Markets to także kontrakty na różnicę kursową (CFD) dla których bazą są kontrakty futures na obligacje rządowe.

Uczestnicy w handlu obligacjami:

  • inwestorzy instytucjonalni,
  • inwestorzy indywidualni,
  • rządy państw

Kontrakt na różnicę kursową (CFD) dla których bazą są kontrakty futures na obligacje rządowe znajdują się w ofercie Noble Markets. Odzwierciedlają one oczekiwania rynkowe odnośnie kształtowania się przyszłych stóp procentowych w gospodarkach danego kraju. W sytuacji kiedy rosną oczekiwania inflacyjne lub gospodarki notują zbyt dynamiczny wzrost, mogący spowodować „przegrzanie”, banki centralne dokonują podwyżek stóp procentowych, co z kolei przekłada się na spadek cen obligacji. Należy tym samym zapamiętać ważną odwrotną zależność pomiędzy ceną a rentownością obligacji:

Gdy rentowność obligacji rośnie -> cena obligacji spada.

Gdy rentowność obligacji spada -> cena obligacji rośnie.

Tym samym inwestorzy oczekujący wzrostu oprocentowania np. 10-letnich obligacji rządu USA, nastawiają się na spadek ich ceny. Dokonują zatem sprzedaży instrumentu TNOTE opartego o 10-letnie obligacje USA na platformie Noble Markets 4. Dzięki kontraktom CFD na obligacje inwestor może zarabiać zatem zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków ceny instrumentów dłużnych.


Przykładowe CFD oparte o rynki obligacji w ofercie Noble Markets:

TNOTE OBLIGACJE RZĄDU USA
BUND OBLIGACJE RZĄDU NIEMIEC
SCHATZ OBLIGACJE RZĄDU NIEMIEC
powrót