Rynek towarowy jest miejscem, gdzie dochodzi do wymiany zarówno produktów rolnych, metali szlachetnych czy energii, a także instrumentów opierających się o ceny tych produktów, rozliczanych pieniężnie bez dostawy fizycznej. Można założyć, że rynek towarowy był pierwszą formą wymiany handlowej, na której pierwsi inwestorzy mieli okazję zyskać lub stracić w przypadku właściwego przewidzenia, czy np. pszenica będzie warta więcej lub mniej w przyszłości niż obecnie. Pierwsze wzmianki o handlu towarami poprzez formy zbliżone do giełd wskazują na początek XII wieku i kraje Europy Zachodniej, z kolei pierwsza na świecie pełnoprawna giełda towarowa oferujące wystandaryzowane instrumenty powstała w pierwszej połowie XIX wieku na terenie USA.

Oferta Noble Markets to kontrakty na różnicę kursową (CFD) dla których instrumentem bazowym są odpowiednie instrumenty rynku towarowego z największych światowych giełd.

Instrumenty rynku towarowego często charakteryzują się długimi i stabilnymi trendami, dodatkowo poza inwestowaniem i spekulacją na wzrostach czy spadkach cen rynku towarowego kontrakty na różnicę kursową z tego segmentu mogą także służyć przedsiębiorstwom jako narzędzie zabezpieczające ryzyko związane ze wzrostem cen surowców czy płodów rolnych na światowych giełdach.

Instrumenty związane z rynkiem towarowym na przestrzeni ostatnich kilku lat okazały się świetną formą inwestycji, ze względu na występujące długie i stabilne trendy. Poza inwestowaniem i spekulacją na wzrostach czy spadkach cen rynku towarowego instrumenty z tego segmentu mogą także służyć przedsiębiorstwom jako narzędzie zabezpieczające ryzyko związanego ze wzrostem cen surowców czy płodów rolnych na światowych giełdach.

Do uczestników rynku towarowego należą:

  • fundusze inwestycyjne,
  • inwestorzy Indywidualni,
  • podmioty dokonujące wymiany fizycznej towarów (przedsiębiorstwa produkcyjne)


Obecnie do największych giełd towarowych na świecie należą:

  • CME (Chicago Mercentile Exchange),
  • LME (London Metal Exchange),
  • ICE (Intercontinental Exchange)

 

Przykładowe CFD oparte o rynki towarowe w ofercie Noble Markets:

Nazwa towaru Polska nazwa Giełda, na którym instrument bazowy jest notowany
OIL.BRENT ROPA BRENT ICE Futures Europe
GOLD ZŁOTO COMEX
SILVER SREBRO COMEX
SUGAR CUKIER ICE Futures US Softs
COFFEE KAWA ICE Futures US Softs
WHEAT PSZENICA Chicago Board of Trade
SOYBEAN SOJA Chicago Board of Trade
CORN KUKURYDZA Chicago Board of Trade
powrót